Yurtdışı Alt ve Üst Yapı Projeleri Komitesi

YURTDIŞI ALT VE ÜST YAPI PROJELERİ KOMİTESİ

BAŞKAN'I SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDİN

Yurt dışı alt ve üst yapılar kurmak, iki şekilde yatırım modeli oluşturmaktadır:

1. Türkiye’de başlatılan bir projenin, ortaklık süreçlerinden geçtikten sonra hinterlandını genişleterek yayılması,

2. Doğrudan yurt dışında başlatılan ve tasarımı o ülkenin koşullarına uyumlu hazırlanan projenin ortaklık sürecini Türkiye’de devam ettirmesi ve şehirler arası uyumluluk ve eşleştirme işleminin bu şekilde yatırıma dönüştürülmesi.

Bu komite, her sektörü içine alacak her nevi ticari ve ekonomik yatırımı yönetmekle mükelleftir. Tasarımdan satış ve depolama hizmetlerine kadar varan geniş bir ticari ağı da besleyecek olan bu komitenin faaliyet alanlarına destek olmak amacıyla MÜSİAD teşekkülleri ve dış ticaret-yatırım ajansları işletilecektir.

İçerik Bulunmuyor!