Kurumsal Destek ve Kontrol Komitesi

KURUMSAL VE TİCARİ İŞBİRLİKLERİ KOMİTESİ BAŞKANI TAHİR TULUK

BAŞKAN'I SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDİN

Yerel yapılanmadaki tüm unsurların Merkez’den desteklenmesi ve yerel denetimlerin yapılması, bu komitenin genel amaçlarıdır. 

MÜSİAD Tazelenme yapılanması tasarlanırken sadece merkezin ihtiyaçları ya da yönetimleri baz alınmamış, aksine şubelerin sisteme çok daha aktif bir şekilde entegrasyonu ve güçlendirilmesi üzerine çalışılmıştır. 
Çünkü MÜSİAD’ı güçlü yapan, onun yereldeki ve global alandaki şubeleri, üyeleri, temsilcileri ve paydaşlarıdır.

Bu komite, MÜSİAD Merkez yapısındaki tüm değişim, imkân, proje, iş modeli, ortaklık modelleri, yatırım alanları, mali ve ticari destekler, teşekküllerden sağlanacak ticari avantajlar gibi unsurların şubeler düzeyinde de yapılandırılması, genişletilmesi ve elbette şubelerin tüm bu süreçlere aktif katılımını ve faydasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. 

1. Kredilendirme: Şubeler, yapacakları faaliyetlerde şayet şube bütçesini aşan bir ödenek söz konusu ise Merkez’in onlara açacağı krediden istifade edebilirler. 

2. Kurumsal destek: Dönüşüm ve tazelenme süreçlerinin şubelere aktarılması işlemlerinden sonra elde edilen geri besleme verilerine göre her şubenin bulunduğu ilin-bölgenin ekonomik ve ticari özelliklerine uyumlu şekilde Meclis Komitelerinin benzerleri ya da türevleri şube özelinde de hayata geçirilecektir. Şubelerin ihtiyaç duydukları (şube yönetimi ya da üyelerinin ihtiyaçları) kurumsal destek, eğitim-bilgilendirme, bürokratik destek gibi hizmetler, yine bu komitenin planlama ve uygulama çalışmaları ile sağlanacaktır. 

3. Projelere aktif katılım: Merkez yapılanmadaki Komiteler’de başlatılan ya da yürütülen projelere uygun şube ve üyelerin eklemlenmesi ve projelerin hayata geçirileceği il ve bölgelerde şube desteklerinin sağlanması. 

4. MÜSİAD INVEST, MUSİAD AKADEMİ, MUSİAD Dış Ticaret, MUSİAD Trade & Investment Agencies, MÜSİAD GİRİŞİM gibi süreç yönetimi markalarından şubelerin yararlanması ve bu süreçlere aktif katılımları bu komitenin bir diğer çalışma alanıdır. 

5. Şubeler bazında denetimlerin yapılması, bütçe ve işleyişlerin sürekli bir şekilde denetlenmesi, aksayan unsurların derlenmesi ve çözüm süreçlerinin başlatılması da bu komitenin sorumluluk alanıdır. 

6. Komite, yukarıda sayılan başlıklar dışında geliştireceği tüm iş modeli ve çalışma sistemleri adına serbesttir. 

7. Komite, yukarıda sıralanan maddeler kapsamından da anlaşılacağı gibi köprü-bağlantı komitelerinden biridir. 

İçerik Bulunmuyor!