İhracatı Geliştirme ve Ticaret Eşleştirme Komitesi

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

Gerek çalışma alanı gerekse konumlanması açısından bağlantı-köprü komitelerinden biridir. Komitenin tasarım amaçlarını, üç başlık altında toplamak mümkündür: 

1. Ortaklık Geliştirme: MÜSİAD, yeni dönemde yurt dışı ortaklıkların geliştirilmesi alanına öncelik vermektedir. Hem işletmeler hem de kuruluşlar nezdinde ortak iş modellerinin çalıştırılması, komiteler bazında geliştirilen projelere ve ortaklık modellerine uyumlu dış ortak araştırmalarının yapılması, bu komitenin çalışma alanına girmektedir. Bu amaçla Dış Ekonomik İlişkiler Komitesi ile koordinasyon halinde hareket edilmesi gerekmektedir. 

2. İhracatı Geliştirme: MÜSİAD’ın yeni dönem hedefleri ve çalışmalarına uyumlu bir şekilde ihracat stratejileri çalışmak, ülke ve pazar profilleri belirlemek, MÜSİAD INVEST süreç yönetiminin yurt dışı ayaklarından biri olmak ve dış ticaretin verimli ve etkin planlamasını sektörler bazında gerçekleştirmek. Bu amaçla pek çok komite ile bağlantı halinde çalışılması gerekmektedir. 

3. Eşleştirme: MÜSİAD Saha çalışmalarının yeni dönem hedefi, saha derinliği üretmektir. Saha derinliği, yurt içinde ve yurt dışındaki yaygınlığın ve genişlemenin yeniden yapılandırılması ve ülke-bölge özelinde standartların belirlenmesi şeklindedir. Saha derinliğinin bir diğer yönü ise yurt içindeki üyelerin talep ve ihtiyaçlarına uygun şekilde yurt dışı paydaş, partner, ortaklık ya da iş modellerinin eşleştirilmesidir. 

Böylece, üyelerin kendi ihtiyaç ve ölçek büyüklüklerine göre yurt dışından yatırımcı bulması, ortak bulması, fon ya da destek bulması sağlanmalı ve MÜSİAD yaygınlığı daha efektif bir şekilde kullanılmalıdır. Komite, bu amaçla hem MÜSİAD Saha Yerel Komiteleri hem de MÜSİAD Meclis Komiteleriyle ilgili Genel Sekreterlik Birimleri aracılığıyla bağlantı halinde çalışmalıdır.