Yerlileştirme ve Milli Üretim Komitesi

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

Yerelleştirme, sadece bir lokalizasyon ve lokal değerleri öne çıkarma mantığı değildir. Yerel vurgusu, global üretimin yerel üreticiye verdiği zararların önlenmesi için işletilmektedir:

1. Standartlaştırarak ürünü tekdüze hale getirme ve marka değerini düşürme

2. Yerel üretimi baltalama

3. Yerel üreticinin markalaşmasını önleme

Yerelleştirme;

1. Yerel üretimin büyük sermaye karşısında korunmasını sağlama.

2. KOBİ girişimlerini dünya pazarlarına sunma ve güçlendirme gibi alanlara yayılmaktadır.

Pek çok sektör kolunda denenen iş modellerinin, ortaklık kavramı etrafında birleştirilmesindeki hedeflerden biri de “Milli Üretimi ve Yerel Çıktıları (Üreticileri)” korumak ve dünya pazarlarına sunmaktır. Ortaklıkları bu hedefle geliştirmektir.

Görüldüğü üzere, bu komite bir iş modeli değil; uygun sektör ve uygun hedefle oluşturulan iş modelinin bir ortaklık modeline dönüştürülmesidir. Tek başına yerelleştirme, bir proje olamaz. Ancak yerelleştirme ana hedefi altında pek çok proje, bir ortaklık modeline dönüştürülebilir. Aynı şekilde tek başına milli üretim de bir iş modeli ya da projesi olamaz; ancak uygun projeler ve iş modelleri milli üretim hedefi altında bir ortaklık çeşidi yani birçok paydaşlı ortak iş yapma modeli haline getirilebilir.

İçerik Bulunmuyor!