İşgücü Planlama ve Mesleki Teknik Eğitim Komitesi

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

İş gücü planlama, hangi iş modelinde olursa olsun (sektöre uyumlu iş projeleri), bir ortaklık hedefidir: 

Her sektör için geçerlidir. Her üretim aşaması için geçerlidir. Her yaş ve cinsiyette geçerlidir. İş insanı yetiştirmekten teknik personel yetiştirmeye kadar geniş bir skalada ortaklık modeli oluşturmaya elverişlidir. Teknik ve sanatsal eğitimden müfredat hazırlamaya kadar geniş bir iş setine sahiptir. Akademi-sanayi-kamu iş birliğine en yatkın alanlardan biridir. Hemen her proje için gerekli teknik iş gücünün önceden planlanması ve projelerde çalıştırılarak eğitilmesi de bu kapsamda yer almaktadır. 

Beklentiler: 

1. Nitelikli teknik personelin yetişmesi için gerekli çalışmalar yürütmek 

2. Mezunların teknik eğitimde tecrübe ve staj eksikliklerini giderecek özel sektör iş birliği modelleri geliştirmek. 

3. Sektörlerin ihtiyaçlarına uygun mezunların gelmesi için eğitim planlama faaliyetlerini akademi-kamu-sanayi üçgeninde gerçekleştirmek 

4. Yeteneğe uyumlu eğitim ve yetenek yönetimi eğitimleri için çalışmalar yapmak 

Yukarıda sıralanan öneriler dışında; ana hatları ve tanımı çizilen komitenin çalışma alanlarını genişletmek ve çeşitlendirmek, komite başkanının yetki ve sorumluluk alanına girmektedir.

İçerik Bulunmuyor!