Kırsal Kalkınma Komitesi

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

Hedef Sektörler: Tarım, Hayvancılık, Endüstriyel Tarım

Temel amaç (Hedeflenen İş Modeli): İlgili sektörler başta olmak üzere kırsal dönüşüm ve kırsal kalkınma hedeflerine uygun çalışmalar gerçekleştirmek. Türkiye’de ilaç, ıtır, kozmetik sanayiine ham madde ve tohum üretimi gibi alt sektör kollarında tarımsal kalkınmayı teşvik etmek. 

Anahtar kelimeler: Kırsal dönüşüm, hibrit tohum üretimi, milli tohum, yerli ve milli tarım, menşei üretim, bölgesel çiftlik modelleri, hayvancılıkta süper ırk geliştirme, KOBİ Girişimciliği

Kısa bilgilendirme ve bazı örnekler: Tarım ve hayvancılık, bir ana sektör koludur. Ancak hayvansal ve kırsal kalkınma ile kırsal dönüşüm gerçekleştirmek bir iş modelidir. Kentsel dönüşüm, sıklıkla gündemde olan bir uygulamadır. Kentsel dönüşüm bir şehircilik ve şehir üretimini destekleme modelidir. Aynı mantıktan hareketle, kırsalın dönüşümünü de gerçekleştirmek ve kırsalda yaşamı, bir şehirleşme ve şehircilik modeli içinde yapılandırmak da mümkündür. MÜSİAD Kır Kentler Projeleri, hem marka şehirler projelerinin bir çeşididir hem de tarımsal ve hayvansal üretimin kırsal kalkınmayı destekleyip, kırsalı, şehir şartlarında yapılandırma adına iş modelidir.

Kent kadar büyük olmasa bile kentin hemen tüm imkânlarının erişilebilir hale getirilmesi ve kırsalın kalkınması mümkündür. Tarımsal ve kırsal üretimin konvansiyonel yöntemlerle değil, her kırsalın talep ve milli çıktıya uyumlu üretim çeşitliliği ile yeniden planlanması bu iş modelinde mümkündür. 

Örneğin Kütahya’nın Aslanapa İlçesi Kureyşler Köyü’nde gerçekleştirilen pilot proje ile hem kırsal kent işlevine bürünmüştür hem de burada başlayan lokal tarım ile beldeye ve çevre beldelere özgü tarım ürünlerinin yetiştirilmesi ve belde markasıyla (bir kısmı mahreçtir) pazarlanması sağlanmıştır. 30 konut inşasıyla başlayan projede, hem mahalli mimariye sadık kalınmış hem de turizm için önemli bir aşama sağlanmıştır. Ayrıca bölgenin şartlarına uygun lokal tarım uygulamaları ile tarımsal dönüşüm de teşvik edilmiştir. 

Aynı şekilde Isparta Kuyucak Köyü bugün Fransa’daki muadilleriyle yarışacak kadar ciddi bir lavanta tarımı ile kırsal dönüşümün menşei üretimin marka değeri oluşturulması adına örnektir. 

Türkiye’de 183 çeşit kayıtlı ekmek çeşidi vardır. Bunun 75’i bölgeye uygun buğday veya buğday işleme tekniği ile yapılmaktadır. 38 çeşit kayıtlı menşei buğdayı söz konusudur. Dolayısıyla, sadece ekmek üzerinden bile yeni kır kent projelerinin oluşması mümkündür. 

Yukarıda sıralanan öneriler dışında konvansiyonel anlamda kırsal kalkınma ve kırsal üretim iş modelleri de bu komitenin görev alanına girmektedir. Yukarıdaki öneriler dışında geliştirilecek her türlü fikir ve iş modeli ise komite başkanının yetki ve sorumluluk alanındadır.