Yenilenebilir Kaynaklar ve Atık Yönetimi Komitesi

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

Atık yönetimi, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli bileşenlerinden biridir. Atık maliyetinin giderek artan rakamları karşısında enerjiden tarıma kadar çok geniş bir sahada atık yönetiminin ekonomik verimliliği artıran ve destekleyen projeleri mevcuttur.

Atık sadece belirli bir sektörün iş modeli değil çok sayıda sektörün ve iş modelinin katmanlı bir şekilde çalıştırılarak ortaya çıkan bir ortaklık hedefidir. Atık yönetimi ile enerji sektörüne çıktı sağlanabileceği gibi tarım ve hayvancılıktaki verim kalitesi de artırılır. Aynı şekilde atıkların geri dönüşümü günümüzde kendi başına bir sektör olarak çalışmaktadır.

Yenilenebilir kaynaklar ise aynı şekilde bir ortaklık hedefidir. Alternatif enerji kaynakları üretme ve bunların özellikle kırsalda yaygınlaştırılması, örnek olarak verilebilir. 

Devlet destekli teşviklerin gitgide artan oranda yenilenebilir enerjiye doğru aktarılması ve hibrit üretimlerin desteklenmesi, bu ortaklık alanında çok fazla proje üretmek gerekliliğini getirmektedir.