YENİ TURİZM KAYNAKLARI ve YATIRIMLARI Komitesi

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

Dünyanın en çok turist çeken 6. ülkesi konumuna gelmiş olmasına rağmen Türkiye'nin turizm potansiyelinin henüz yeterli ölçüde değerlendirilebildiğini söylemek mümkün değildir. İhtiyaçların ve beklentilerin hızla değiştiği uluslararası turizm piyasasından, sahip olduğu rekabet gücü nedeniyle daha büyük pay alma çabası içinde bulunan Türkiye’nin bu dinamizmini koruması için turizm faaliyetlerini çeşitlendirmesi ve turistik gelişme kutupları yaratması gerekmektedir. Turizm girişimcisini inovasyona yönelten en önemli sebep turist profilinin değişmesi, istek ve ihtiyaçlarının artması ve çeşitlenmesi/farklılaşmasıdır. Bu durum işletmeleri, rakiplerinden farklılaşmaya ve rekabette avantaj kazanmak için yeni stratejiler geliştirmeye zorlamaktadır.

1.Yeni nesle dönük hizmet

2.Teknoloji kullanımı

3.Uluslararası seyahatler ve iş turizmi

4.Sağlıklı yaşam ve sağlık turizmi

6.Personel eğitimi ve otellerde artan ortak alan ihtiyacı

7.Hedefe yönelik tanıtım / Sosyal medya ve markalaşma

8.Gerçek zamanlı hasar kontrolü

10. Otantik Gastronomi Turizmi

11. Yenilikçi seyahat yaklaşımları

14. Çok kuşaklı seyahat