Medya ve Kültür Ekonomileri Komitesi

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

Kültür ekonomileri, dünya çapında cirosu 950 milyar doları aşan bir sektördür. Bir devletin GSYİH kadar bir cironun sadece kayıt altına alınmış kısmı bile sermaye büyüklüğünü göstermeye kâfidir. 

Bu komitenin çalışma alanı, diğer tüm komiteler ile birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır: 

1. Kültür ekonomisi ürünleri geliştirmek, bu türden projeleri takip etmek, desteklemek 

2. Kurum bünyesinde ve ülke genelinde algı yönetimi seminerleri ve çalıştayları düzenlemek. Gençleri bilgilendirmek 

3. Proje ve işlerin algı çalışmalarını, tutundurma ve advertaising süreçlerini yönetmek 

4. Proje ve çalışmaların lansman, gala ya da tanıtımlarını kurgulamak 

5. Süreli yayınlar için ilgili Genel Sekreter Yardımcıları birimlerine destek olmak 

6. Ülke tanıtımı faaliyetlerini desteklemek 

7. İlgili Komitelerde üretilen iş ve projelerin algı yönetimlerini yapmak 

8. Yurt dışı penetrasyon süreçlerini tasarlamak, bunun için gerekli ürün ve hizmetlerin üretim süreçlerini planlamak 

9. Müzik, sinema ve tasarım dernekleriyle yakın iletişim içinde olmak 

10. Kurum bünyesinde gerçekleştirilecek kültür faaliyetlerine destek olmak