Lojistikte Yeni Yollar ve Yaklaşımlar Komitesi

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

Yeni lojistik uygulamalarla işletmelerin elde edebilecekleri menfaatler arasında; temel yetenekleri geliştirme, maliyetlerin azaltılması, küçülme, risk azaltma, süreç yeniliği, kaynakların yeniden dağılımı, performans geliştirme, teknolojik yenilikleri takip etme, rekabet baskısını azaltma, esnekliği korumak ve hız kazanımı olabilir. 

Küçük ölçekli olmalarına rağmen, ithalat ve ihracata gereksinim duyan fakat az kapasiteyle çalışan KOBİ’ler başta olmak üzere birçok firma, bu alternatif hizmetlerden yararlanmaya başlamıştır. Örneğin günümüzde Karayolu ve Denizyoluyla hatta Demiryoluyla gerçekleştirilmeye başlanan Parsiyel taşımacılık, bu ihtiyaçların sonucu ortaya çıkan bir üründür. 

Bu komite, gerek SAHA gerekse MECLİS kapsamında çalışacak çok sayıda komitenin bağlantı-köprü komitelerinden biridir. Dış ticaretin şekillendirilmesi anlamında lojistiğin önemi açıktır. 

Bu amaçla komiteden beklentiler, ilk etapta; 

1. Lojistikte demiryolu ve denizyolu taşımacılığı için yeni modeller geliştirmek 

2. Yeni ticaret yollarına uyumlu yeni taşımacılık hatları belirlemek 

3. Her sektör koluna uygun yeni taşımacılık sistemleri ve projeleri üretmek 

4. Gümrük, dış ticaret işlemleri ve çalışma koşulları için lobi, hukuksal temeller ve sektör taleplerini toplamak, iletmek. 

İçerik Bulunmuyor!