Maden, Enerji Yönetimi ve Yatırımları Komitesi

Genel Sekreter Dr. CİHAD TERZİOĞLU

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

Hedef sektörler: Madencilik, Doğal Kaynaklar 

Temel amaç (Hedeflenen İş Modeli): Madencilik ve doğal kaynakların işletilmesinde verimlilik ve enerji yönetimi. 

Anahtar kelimeler: Sürdürülebilir kalkınma, çevre korunması, enerji verimliliği, kaynak geliştirme, yenilik yönetimi 

Kısa bilgilendirme: Enerji Yönetimi, enerji elde edilmesinden ziyade enerji üretiminin uygun yer, zaman, kaynak ve mevsimsellik şartları altında verimli bir şekilde işletilmesi ve enerji katma değerinin yükseltilmesi şeklindedir. Burada alternatif enerji kaynaklarından üretim, yenilenebilir enerji kaynaklarının işletilmesi gibi tamamlayıcı unsurlar da söz konusudur. 

Günümüzde enerji üretimi için gerekli hammadde ithalinin yerini, sürdürülebilir enerji yönetimi almaktadır. Her enerji üretme projesi, her bölgede ve her iklim şartında verimli sonuçlar vermeyeceği gibi enerjinin o bölge ihtiyaçlarına yetecek şekilde tasarlanmasıyla birlikte kendi kendine yeten şehirler de yine bu projelerin kapsamına girmektedir. 

Ayrıca santral tasarımları ve santrallerin iklim ve çevre şartlarına uygun olması, yine verimlilik kriterlerini beslemektedir. 

Bu nedenle; 

Enerji üretimi, bir iş koludur ancak enerji yönetimi ve verimliliği bir iş modelidir. Pek çok doğal kaynağın (ham madde) işletilirken hangi şartlara odaklanacağı, müşteriye ulaştırılması aşamaları ve kullanım verimliliği açısından bir iş modelidir. 

Aynı şekilde enerji yönetimine tamamlayıcı unsur olması ve özellikle enerji piyasaları için fon kaynağı teşkil edebilmesi açısından kaynak borsaları oluşturulması da bu kapsamda ele alınan bir iş modelidir.