Makine ve Metal Sanayiinde Dönüşüm Komitesi

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

Hedef Sektörler: Otomotiv, Otomotiv Yan Sanayii, Metal Sanayii ve Metal Alt Sanayi Kolları, Tekstil ve Deri, Petrokimya-Kauçuk ve Plastik 

Temel amaç (Hedeflenen İş Modeli): İlgili sektörler başta olmak üzere, sanayi kollarında üretimin yeniden planlanması, markalaşma ve yan sanayide markalaşma, aksesuar ve yedek parça üretimlerinde yenilik planlama, metal sanayi ürünlerinin alternatif kullanımları gibi alanlarda çalışmalar yürütmek. 

Anahtar kelimeler: Sanayide yeniden yapılanma, markalaşma, milli ve yerli üretim, çok ortaklı yapılar, KOBİ Girişimciliği, Sanayi yerleşkeleri, tasarım kümeleri, kültürel marka ve tasarım.

Kısa Bilgilendirme: Otomotiv ve metal sanayileri gelişmekte olan ülkeler için adeta “anahtar” sektör olarak tanımlanabilir. Otomotiv sektörü, özellikle son yıllarda ihracat sektörü konumundadır ve yaklaşık yarım milyon kişiye iş imkânı sağlamaktadır. Bütün bunların yanındaysa, global değişimlere ayak uydurmaya çalışmakta; alternatif enerjili araçlar, emisyon, yakıt tasarrufu, otonom araçlar, araç yedek parçası ve iç dizaynı, araç endüstriyel tasarımı gibi konularda ciddi araştırma ve yatırımlar yapılmaktadır. Metal sanayilerinde de durum hem marka değeri üretme hem de yenilik planlama ile üretimde alternatif kaynak kullanımlarını öngörmektedir. Sonuç olarak, önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu sektörlerde %50 oranında bir büyüme öngörülüyor.

İçerik Bulunmuyor!