Tekstilde Yenilik Yönetimi ve Tasarım Komitesi

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

Tekstil, Hazır Giyim, Tekstil Yan Sanayi, Mobilya ve Ev Tekstili, bu komitenin hedeflediği sektörlerdir.

İlgili sektörler başta olmak üzere tüm sanayi kollarında katma değer üretme zincirini, tasarım ve moda üretmek şeklinde planlamak, ilgili sektörleri “kültürel (yerel-menşei) özellikleri” kullanarak markalaştırmak, tekstilde bilgi ve teknoloji ürünlerinin tasarımı hedeflenmektedir.

Küme ve kuluçka merkezleri, moda-tasarım kümeleri, yeni nesil tekstil üretimi ve alternatif hammaddeler, tarihsel ve kültürel öğelerin pazarlanması, konsept tasarımlar, tasarımların pazarlanması, yerli ve milli üretim, girişimcilik gibi Anahtar Kelimeleri bulunan komitenin gerçekleştirdiği projelerden beklenen temel hedefler:

1. Tekstil ve hazır giyimin tüm alt kollarında tasarım ve moda anlayışını yerleştirmek

2. Çok ortaklı moda-tasarım merkezleri tasarlamak ve bu şekilde markalaşmayı desteklemek

3. KOBİ gücünü küme modelleriyle birlikte bir araya getirmek ve büyük ölçekli tekstil-hazır giyim ortaklıkları tasarlamak

4. İlgili sektörün tüm kollarında ya da diğer sektörlerde “Tasarım Kümeleri” projeleri yürütmek.

5. Bölgesel avantajlar ve yerel özelliklere uyumlu alt markalar oluşturmak.

Küme Modeli sadece sanayi üretimi için tercih edilen bir uygulama değildir. Kümeler; eğitimden tedarikçiye, ara malı üreticisinden reklamcıya kadar, üretimin her aşama ve paydaşını coğrafi yakınlık içinde bir arada tutma ve bunun maliyet avantajını tüm paydaşlara dağıtmayı hedefler. 
Bu Komite bilgi ve teknik desteği, MÜSİAD Planlama Ofisleri bünyesinden ve ilgili Genel Sekreterlik birimlerinden alabilmektedir.

Yukarıda sıralanan öneriler dışında konvansiyonel anlamda tasarım ve moda alanları üretmek gibi iş modelleri de bu komitenin görev alanına girmektedir. Yukarıdaki öneriler dışında geliştirilecek her türlü fikir ve iş modeli ise Komite Başkanının yetki ve sorumluluk alanındadır.

İçerik Bulunmuyor!