Gıda Güvenliği ve Rekabette Yenilik Planlama Komitesi

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

ÜR-GE ve yenilik çalışmaları, toplumsal refah artışı ve sürdürülebilir kalkınma için en önemli unsur halini almıştır. Günümüzün gelişmiş ülkeleri ise, ÜR-GE ve yenilik stratejilerini oluşturan ve bu faaliyetler için gerekli kaynakları ayıran ülkeler olmuştur. Yenilik alanındaki çalışmaların en önemli amacı, konvansiyonel rekabette ayrışmayı sağlamak, üretim-satış hattında yeni trendleri takip etmek ve teknolojiyi üretimin her aşamasında aktif olarak kullanıp maliyet ve rekabet avantajlarını yönetmek, böylece güçlü bir yenilik kapasitesi içeren bir yenilik ekosistemi oluşturmaktır. Komite, MÜSİAD’ın altyapısı, teşkilatlanması, insan kaynakları, tüm kamu, özel ve sivil toplum kesimlerinin iş birliği çalışmalarını göz önünde bulundurarak hemen her sektörde bir yenilik planlamasını hayata geçirmek ve sonucunda ortaklık modellerini desteklemekle mükelleftir. 

Ana hatları ve tanımı çizilen Komite’nin çalışma alanlarını genişletmek ve çeşitlendirmek, komite başkanının yetki ve sorumluluk alanına girmektedir.

İçerik Bulunmuyor!