Risk Yönetimi ve Sigortacılık Sistemleri Komitesi

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

Hangi proje olursa olsun yapılan işin muhteviyatına paralel bir risk olgusu maalesef günümüz ekonomilerinde, ekonomik güvenlik kavramı başta olmak üzere sürdürülebilir rekabet ve marjinal karlılığa kadar çok geniş bir alanı etkilemektedir. 

Özellikle çok paydaşlı ve yüksek maliyet, uzun amortisman isteyen yatırımlarda üç temel sorun ortaya çıkmaktadır: 

1. Düşük maliyetli ve uzun soluklu kredilendirme (mali destek) 

2. Ekonomik güven ve istikrar ortamı 

3. Ülke risk primlerindeki oran 

Sadece emtia çıktısı olan yatırımlar değil; menkul yatırımlarda dahi risk primlerine paralel bir şekilde ilerleyen bir “riski satın alma” ve risk yönetimi kavramları karşımıza çıkmaktadır.

Reasürans, bir sigortalama işlemi değildir; riskin sigortalanması işlemidir. Burada, bankacılık sisteminin de üzerinde işleyen ve sermaye piyasalarını yöneten bir risk yönetimi işlemi söz konusudur. 

Türkiye, hem işletme yönetimi, hem kaynak yönetimi hem de proje yönetimi konularında riskin ölçümlenmesi ve yönetilmesi kavramlarından uzaktır. Bu nedenle dış pazarlardaki akreditasyonunu gerçekleştirebilmiş değildir. Sermayedeki risk yönetimi ise bu konunun dışında bir alandır. 

Bu komite, yukarıda kısaca açıklanan kavramlar dâhilinde;

1. İşletme, kaynak ve projelendirmelerde risk yönetimi konusunu ülkemizde geliştirmek; MÜSİAD başta olmak üzere bu konuda projeler üretmek ile sorumludur
 
2. Diğer komitelerde takip edilen iş ve işlemlerin risk yönetiminden sorumludur 

3. Reasürans sisteminin dini kurallara uyumlu bir şekilde alternatif tanım ve sınırlar içinde yeniden yapılandırılmasını sağlamalıdır 

4. Türkiye sistemine uyumlu bir reasürans sistemini geliştirmek, amaçlardan biridir 

5. Bu konuda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve akademik çevrelerle çalışmalar yürütebilir 

6. Sigortacılık işlemlerinin daha sağlıklı yürütülmesi, sigorta sermayesinin yönetilmesi, alternatif fonlama ve finans sistemlerinde reasürans geliştirme gibi konular da bu komitenin çalışma alanına girmektedir. 

Yukarıda sıralanan öneriler dışında farklı iş modelleri de bu komitenin görev alanına girmektedir. Yukarıdaki öneriler dışında geliştirilecek her türlü fikir ve iş modeli ise komite başkanının yetki ve sorumluluk alanındadır.