Sağlık, Medikal, İlaç Üretim ve Ticareti Komitesi

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

KÖİ projeleri için proje teslim modellerinin başlıca örnekleri şunlardır; Yap-İşlet-Devret (YİD), Yap-İşlet (Yİ), İşletme Hakkı Devri (İHD), Yap-Kirala-Devret (YKD) ve Yap-Kirala (YK), Yönetim Anlaşmaları, Yap Kirala İşlet Devret, Tasarla Yap Finanse Et İşlet, Ortak Girişimler, Kısmi Özelleştirme, Tasarla Yap olarak sayılabilir.

1. Bu komitenin temel amacı, tüm komitelerin iş modelleri ve buna uyumlu ortaklık modellerini yatırım sistemine çevirirken, KÖİ ihtimallerini değerlendirmek 

2. Uygun Yatırımları KÖİ sistematiğine uygun hale getirmek 

3. Yurtdışı Alt ve Üst Yapı Projeleri komitesi ile iş birliği içinde çalışmak 

4. MÜSİAD INVEST sistemi içinde Meclis Komiteleri ile etkileşim ve iş birliğinde mafsal (bağlantı), köprü komite vazifesi görmek şeklinde sıralanabilir. 

Hizmet ihracatı ise bu komitenin bir diğer işlem alanıdır. Sağlıkta hizmet, ihracatı hedeflenen ilk alandır. 3065 Sayılı Kanun’da hizmet ihracatı iki ana ayrımda düzenlenmektedir: 

1. Hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılması 

2. Hizmetten yurt dışındaki müşterinin de yararlanabilir olması. 

Yani birinci maddede merkez yurt dışı hinterlant Türkiye ise ikinci maddede merkez Türkiye hinterlant yurt dışıdır. 

Hizmet ihracatı için sıralanan temel sektörler ise turizm, taşımacılık, inşaat, sigorta, finansal hizmetler, eğitimdir. Bu sıralama Komite’nin hangi komiteler ile yakın temas halinde olacağını da göstermektedir.