Birleşme ve Devralmalar Komitesi

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

MİSYON

Türk şirketlerinin dünya ticaretinden daha fazla pay alabilmelerini teminen, işletmelerin büyüklüğünü ve niteliğini arttırmak, ölçek ekonomileri nedeniyle maliyetlerini azaltmak ve finansmana erişimi kolaylaştırmak için ortak akıl oluşturmak, yüksek teknoloji üretim altyapısına sahip, sürdürülebilir küresel Türk şirketlerinin ortaya çıkmasına katkı sağlamaktır.

VİZYON

Yüksek ahlak, yüksek teknoloji, insani finans, ortak akıl, güç birliği kavramlarına bağlı şirketlerimizin birleşmelerine ve başka şirketleri devralmalarına öncülük etmektir.

Think Global , Act Local!

1 - Marka ve işletme değeri bakımından elverişli ancak gerek yönetimsel sıkıntılar gerekse gelecek nesillere aktarılamaması nedeniyle zor durumdaki firmaların daha büyük firmalarca devralma faaliyetlerini izlemek veya firmalara bu hususta destek vermek.

2 - Yabancı yatırımcıların Türk firmalarına olan ilgisini kanalize etmek, uygun firmayı uygun yatırımcı ile buluşturmak ve bunun için veri tabanları oluşturmak.

3 - CBYO kapsamında INVEST in TURKEY politikasının maddelerinden olan yabancı yatırımcıların Türk firmaları ile ortaklıklar kurmaları faaliyetlerinde MÜSİAD adına çalışarak katkıda bulunmak.

4 - Ortaklık ve iş birliği kültürünün canlandırılmasını sağlamak, büyük kapsamlı projeler için birbirini tamamlayan firmaları konsorsiyumlar halinde bir araya getirmek ve projelerin gerçekleşmesini sağlamak.

5 - Mali açıdan zor durumda olan ancak gelecek vaat eden katma değeri yüksek ya da yükseltilebilir firmaları tespit ederek bunların muadili diğer firmalar ile bir araya getirerek daha geniş hacimli üretimleri destekleyecek firma birleşmelerinin önünü açmak.

6 - MÜSİAD üyeleri başta olmak üzere birleşme ve devralmalara uygun firma envanterleri çıkarmak ve sektörlere göre bunların ayrıştırmalarını yapmak.

7 - Yıkıcı ve kritik teknolojileri takip etmek, bu alanlarla ilgili projeler oluşturmak, projeleri yatırım fırsatlarına çevirecek çalışmalar yapmak.

8 - Devlet tarafından yatırımı yapılıp verimli işletilemeyen yerleri değerlendirmek için projeler oluşturmak, bu projeleri yatırıma dönüştürmek amacıyla çalışma yapmak.

9 - Şirketlerimizin mali açıdan daha güçlü hale gelmesi, rekabetçi ortamda bir adım öne geçen bir yapıya kavuşmaları için uygun duruma gelenlerin halka arzına destek olmak ya da halka arz olmak isteyenleri uygun duruma getirmek.

10 - Yerelde ve küresel çapta muhatap kurum ve kuruluşlar ile iş birliği geliştirilebilir ortak anlaşmalar yapmak.

11 - MÜSİAD üyelerinin sektörel dağılımına uygun yol haritası hazırlamak.

12 - Saha gücünün arttırılmasına yönelik sektörel kümelenme ve birleşme çalışmaları yapmak.

13 - Model bir çalışma ve bölge belirlenerek sonuç odaklı, örnek gösterilecek çalışmalar yapmak.

Bu kapsam dışında yatırımı geliştirme ana çerçevesi içinde Komite içeriğine katkı sağlamak ve yeni alanlar eklemek Komite Başkanı ve Üst Kurul Başkanı’nın uhdesi altındadır.