Sektör Kurulları ve Fuar Forum Komisyonu

SEKTÖR KURULLARI VE FUAR FORUM KOMİSYONU BAŞKANI ERKAN GÜL

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

Sektör Kurulları ve Fuar Forum Komisyonu, ülkemizin iş hayatının tamamını kapsayan 16 sektör kurulundan ve bu sektör kurullarında iş dünyası temsilcilerini barındıran sektör kurulu yönetimlerinden oluşmaktadır.  Sanayi, ekonomi ve gelecek stratejileri üzerine fuar, forum, zirve ve etkinliklerin düzenlenmesi; sanayi, ticaret hayatı ve akademi iş birliği ile ülkemize ve dünyaya katma değer üretecek her türlü işbirliğinin hayata geçirilmesi için gerekli tüm çalışmalar faaliyet alanı içindedir.

 

FAALİYETLERİ

 • MÜSİAD’ın mevcut stratejik planlarına uygun olarak sektör kurullarının oluşturulması ve iş dünyası temsilcilerinin etkin biçimde katılımının sağlanması

 • Türkiye’nin üretim kapasitesinin artırılması ve yüksek kaliteli yerli ürünlerin yurtdışı pazarlara sunulmasını sağlamak için fuar, etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesi

 • Her iki yılda bir MÜSİAD EXPO fuarı ile ülkemizin ve iş dünyamızın dünya pazarlarındaki etkinliğinin artırılması, Türkiye’nin ticaretinin gelişmesi ve yeni pazarlar bulunmasının sağlanması

 • MÜSİAD Vizyoner Zirvesi ile Türkiye dünyadaki iş insanlarını yeni trendlerden haberdar etme, bilgilendirme, geleceğe hazırlama ve güven odaklı iş bağlantıları geliştirmelerine yardımcı olma

 • MÜSİAD’ın misyon, değerler ve vizyonunu esas alarak ekonomik modeller ve gelişecek ticari ilişkilerin oluşturulması

 • Türkiye İstişare Toplantıları (TÜİT) ile MÜSİAD’ın Türkiye’de ki şubeleri, temsilcilikleri ile Anadolu’nun üretim ve istihdam gücünün dünya ile entegre olmasını sağlayacak bölgesel toplantı, etkinlik ve iş birliği faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, bilgi alışverişinin sağlanması

 • Sektörler arası çapraz iletişimi artıracak her türlü organizasyonlar ve toplantılar

 • Sektör kurulları ile üyelerinin kapasite gelişiminin sağlanması için eğitim ve seminer düzenlenmesi

 • İlgili kamu kurum ve bakanlıklara sektörler hakkında ihtiyaçları tespit ederek raporlar hazırlanması ve sürekli iletişi hâlinde olunması

 • Sektör bazında ihtiyaçların tespiti ve kanun, mevzuat ve düzenlemelere görüş bildirilmesi

 • Sektör kurulları ve çalışma gruplarının çalışmaları ile Cumhurbaşkanlığı'nın ilgili kurullarına katılmak, görüş bildirmek ve öneri sunmak

 • Mevcut projeleri geliştirmek, takip etmek, sağlıklı ve güncel verilerden üretilmiş bilgileri kullanarak projeleri değerlendirmek

 • Sektörler ile ilgili rapor, kitap ve almanaklar oluşturmak

 • Sektörlerin yurt dışı ve yurt içindeki sivil toplum örgütleri ile sürekli bilgi alışverişinde bulunmak ve iş birliği yapmak

İçerik Bulunmuyor!