Stratejik Araştırmalar ve Yayın Komisyonu

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VE YAYIN KOMİSYONU BAŞKANI BEKİR SAMİ NALBANTOĞLU

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

Stratejik Araştırmalar ve Yayın Komisyonu; yaptığı yayın faaliyetleri ile toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmaktadır. Bu maksatla ekonomik, siyasi ve kültürel konularda çeşitli araştırma raporları, hakemli dergi, cep kitapçıkları gibi yayınlar çıkarmaktadır.

Ekonomiyle akademinin, iş dünyasıyla bürokrasinin arasında köprü görevi gören bu çalışmalar, yalnızca sorun tespiti ve çözüm önerisi getirmenin ötesinde, teoriyle pratiğin irtibatını temin eden birer çalışma olması bakımından da önem taşımaktadır.