Finansal Hizmetler, Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu

FİNANSAL HİZMETLER, DANIŞMANLIK VE EĞİTİM SEKTÖR KURULU BAŞKANI HASAN EKMEN

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

Finansal Hizmetler, Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu, kendi içerisinde dört ayrı başlık ve çalışma alanına ayrılmaktadır. Kurul, finansal hizmetler, eğitim ve danışmanlık alanlarında faaliyet yürütmekte; bu doğrultuda çalışmalar ve planlar oluşturmaktadır.

Kurulun çalışma alt grupları:

Eğitim: Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Sektör Kurulumuz bünyesinde yer alan Eğitim Hizmetleri Grubu, sektörde faaliyet gösteren tüm eğitim-öğretim kurumlarının sorunlarına kalıcı ve etkin çözümler sunmayı hedeflemekte ve sektör kuruluşlarının rekabetçiliğini arttırmayı amaçlamaktadır. Eğitim Sektör Grubu, özel - kamu eğitim kurumları ayırt etmeksizin okul öncesinden yükseköğretime, her kademede eğitim ve öğretimin niteliğinin artırılması, öğretmen eğitimi, mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme dâhil olmak üzere eğitimin çeşitli boyutları üzerinde çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Mali Müşavirlik: Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Sektör Kurulumuz bünyesinde yer alan Mali Müşavirlik Sektör Grubu, Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak hizmet veren üyelerden oluşmaktadır. Mali Müşavirlik Sektör Grubu, başta ticaret ve ekonomi olmak üzere, vergi mevzuatı, gümrük ve ticaret mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı gibi konularda bülten ve bildirilerin hazırlanarak üyelerle ve kamuoyu ile paylaşılmasının yanı sıra üyelerin görüş, düşünce ve beklentileri de dikkate alınarak, istişare ve ortak aklın işletilmesi yoluyla kanun, yönetmelik, tebliğ ve diğer alt mevzuata ilişkin önerilerin oluşturulması ve ilgililere sunulmasını amaçlamaktadır. Şirketlerin kurumsallaşma, markalaşma, halka açılma, birleşme yoluyla büyüme gibi hususlarda ufkunu açacak çalışma ve yayınlar yapmak, bu çalışmaların gerektirdiği teşvik gereklilikleri ve diğer devlet destekleri için bülten, bildiri ve ilgili bakanlıklara arz edilecek öneriler oluşturmak da grubun görevleri arasındadır.

Danışmanlık: Özel bir alanda uzmanlaşmış kişi veya kişilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri belirli bir zaman zarfında hizmet verdikleri kuruluşa tanımlanmış iş tarifine uygun bir şekilde aktarması işine danışmanlık denir. Burada önemli olan danışman olarak çalışan kişilerin iş tarifinde belirtilmiş alanda tecrübeli ve uzman kişiler olmalarıdır. Danışman kişilerin sahip oldukları bilgiler hizmet verilen kuruluşun sahip olduklarından daha farklı ve yenilikçi olmalı, bu kuruluşa yeni bir şeyler katmalıdır. Ayrıca danışmanlar tarafsızlık ilkesine bağlı kalmak koşuluyla hizmet sağladığı kuruluşun çıkarlarını gözetmeli, elde ettiği sonuçları kurumla paylaşarak yol gösterici stratejiler oluşturmalıdır. Danışmanlık hizmetleri ülkemizde son yıllarda ivmeli bir şekilde artış göstermektedir. Kuruluşlar ve işletmeler markalaşmadan pazarlamaya, insan kaynaklarından muhasebeye kadar birçok konuda alanında uzman danışman firmalardan hizmet alarak sorunlarını çözüme kavuşturma ve ihtiyaçlarını giderme yoluna gitmektedir. Sektör her gün yeni alanları da içine alarak danışmanlık hizmetlerinin kapsamını genişletmekte ve artan talebi yeni danışmanlar yetiştirerek karşılamaya çalışmaktadır. Grup, stratejik planlamalar doğrultusunda üyelerimizin de desteğiyle, global veya yerli firmalara başta fizibilite çalışması ile yol haritası sunmayı ve bu minval de hedeflerine ulaşmaları için bütçe ve raporlamalar yaparak büyümelerine ve/veya kurumsallaşmalarına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Hukuk: Hukuk Grubu tarafından gerçekleşen çalışmalar kapsamında MÜSİAD üyelerinin her türlü dava takibi, istihdam-iş uyuşmazlıklarında kapsamlı, düşük maliyetli ve kesintisiz olarak sorunlarla başa çıkabilmelerine katkı sunmak, benzeri uyuşmazlıkların tekrarlanmasını önleyici tedbirlerin alınması konusunda üyelere desteği sağlamak, kurulmuş olan networkten üyelerin de kolaylıkla faydalanmalarını sağlamaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Aynı zamanda bilgi, tecrübe ve enerjiyi bir araya getirerek ulusal ve uluslararası alanda güçlü bir yapı oluşturmak hedeflenmektedir. Farklı hukuk alanlarında uzmanlaşmış, dünya dinamizmini yansıtan güçlü bir avukatlık ve hukuki danışmanlık ağı ile kendi içinde yardımlaşmayı, dayanışmayı ve iş birliğini artırarak, yurt içi ve yurt dışındaki avukatların meslektaşları ile iletişiminin sağlanması ve ihtiyaç hâlinde meslektaşları ile iletişime geçebilmesini kolaylaştıracak mesleki iletişim ağını oluşturmaktadır.