GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR KURULU

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR KURULU BAŞKANI CEMAL ÖZEN

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu, faaliyetlerini 2022 başından itibaren sürdürmektedir.

Toplumun temel ihtiyacı olan gıdanın güncel veriler ışığında ele alınması, sektör faaliyetlerinin çok yönlü değerlendirilmesi, iyileştirilmesi, olası ya da mevcut sorunlarının tespit edilip çözüm önerileriyle yetkili mercilere sunulması ve takibi temel hedeflerimizdendir. Düzenlediğimiz toplantı, fuar, yurt içi-yurt dışı gezileri ve benzeri etkinliklerle üyelerimiz arasında sosyal ve ticari bağı güçlendirmek sektör kurulumuzun misyonu içerisindedir."

Tarım, Hayvancılık ve Gıda Sanayi ülkemiz ekonomisi için olduğu kadar, sosyal yaşantı için de önemli bir faaliyet konusudur. Tarım sektörleri arasında hayvancılık katma değer yaratma imkânı en fazla olan üretim modelidir. Hayvancılık et, süt ve diğer hayvansal ürünler sanayii dışında doğrudan hayvancılığa dayalı ilaç, yem ve ekipman sanayi kolları ile istihdam alanları da yaratarak ekonomiye büyük katkı sağlamaktadır. Hayvancılık işletmelerinde genel olarak giderin %70‘i kadarını yem giderleri oluşturmaktadır. Hayvancılığın gelişmiş ülkelerde kaba yem ihtiyacının %80’i çayır ve meralardan elde edilirken ülkemizde bu oran %40 civarındadır.

Son yıllarda sığır varlığının gelişmesi endüstriyel et tüketiminin artmasıyla orantılı olup genç nüfusun koyun etine olan talebinin azalması küçükbaş üretiminin yavaşlamasına sebep olmuştur.

Toplam hayvan varlığımız olan 16 milyon büyükbaş ve 54 milyon küçükbaş ile yıllık 1 milyon ton kırmızı et ve 20 milyon ton süt üretimi yapılmaktadır. Tüketim noktasında %10-15 oranda fazla üretilen süt miktarına karşın %20 eksik kırmızı et arzımız oluşmaktadır. İhtiyaca göre fazla üretimi yapılan süt, işlemden geçirilerek süt tozu halinde ihraç ediliyorken; %20 civarında kırmızı et açığımız ise ithal metotlar ile temin edilmektedir.