İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR KURULU

İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR KURULU BAŞKANI CEMİL YÜKSEKDAĞ

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

İnşaat ve Yapı Malzemeleri sektörü üye potansiyeli bakımından MÜSİAD’ın en büyük sektörüdür. İnşaat ve Yapı Malzemeleri sektörü yarattığı katma değer ve istihdam açısından ülkemiz ekonomisinin en dinamik sektörü konumundadır.

Yoğun iş gücü kullanımı, sosyo-ekonomik refah düzeyine olan katkısı ve yüzlerce çeşit mal-hizmet üretimiyle doğrudan bağlantılı olması sebebiyle ekonomik yapı içerisinde önemli bir yere sahiptir. Ayrıca yarattığı katma değer ve istihdam açısından ülke ekonomilerinin lokomotifi konumundadır. Büyük ölçüde yerli sermayeye dayanan Türkiye inşaat sektörü yüzlerce meslek dalını ilgilendirmekte olup istihdam ve üretim sürecini olumlu yönde etkilemektedir. Ulusal ve uluslararası alanda büyük bir deneyime ve potansiyele sahip olan inşaat sektörü, kendisine bağlı 200’den fazla alt sektörü harekete geçirme özelliğiyle lokomotif sektör olarak adlandırılmaktadır.

MÜSİAD İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu olarak, ülkemizin inşaat sektörünün gelişimine katkıda bulunmak ve çözüm öne­rilerimizi sunmak için raporlar ve etkinlikler vb çalışmalar düzenlemektedir.