LOJİSTİK SEKTÖR KURULU

LOJİSTİK SEKTÖR KURULU BAŞKANI MEHMET METİN KORKMAZ

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu, yurt içi ve yurt dışı taşımacılık (hava, kara, deniz ve demiryolu), gümrük müşavirliği ve depolama gibi lojistik sektörünün tüm bileşenlerini temsil eden bir kuruldur. Kurul içerisinde, sadece sektörler değil aynı zamanda ilgili sivil toplum kuruluşları da temsil edilmektedir.

Lojistik Sektör Kurulu’nun Misyonu;

  • Lojistik sektöründe yer alan iş adamları arasında dayanışma ve koordinasyonu artırmak,

  • Yerel ve küresel tedarik zinciri hareketlerini takip ederek sektörümüzün geleceğini öngörmek ve ticari başarı için öneriler sunmak,

  • Üyelerimizin ve diğer paydaşların katılımını sağlayarak stratejik alanlarda yerli sermaye tarafından yatırım yapmak,

  • Altyapı ve coğrafya avantajlarını etkin ve verimli kullanımını sağlayarak istihdam ve katma değer oluşturmak.

Lojistik Sektör Kurulu’nun Vizyonu;

Lojistik Sektörünün tüm paydaşlarını (hem devlet kurumlarımızı ve aynı zamanda ilgili sektör temsilcilerini) bir masa etrafında toplayarak problemlerin çözümlerini hızlandırmak. Bu vesile ile ülkemiz iç ve dış ticaretine katkı sunmak/fayda sağlamak.