SAĞLIK SEKTÖR KURULU

SAĞLIK SEKTÖR KURULU BAŞKANI HÜSEYİN SARPKAYA

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu, medikal ilaç endüstrisi ve sağlık hizmet sunumunda bulunan üyelerimiz den oluşmaktadır.

Çalışma hayatı içerisinde ortak paydada buluştuğumuz, aynı alanda faaliyet gösterdiğimiz sektör kurulu üyelerimizle beraber alt çalışma grupları kurarak sektörün nabzını tutuyor, yurt içi ve yurt dışında iş geliştirme faaliyetlerinde bulunuyoruz.

Nihai amacımız sadece iş geliştirip ticari anlamda firmalarımızı büyütmek değil hem ticaretimizde hem de sivil toplum faaliyetlerimizde faydalı işler yapmaktır. Temel düşüncemiz pastayı büyütüp herkesin payının artmasını sağlamaktır.

İş geliştirme çalışmaları yaparken aynı zamanda sektörümüzün sorunlarının çözümünde yapmış olduğumuz arama konferansları, zirveler ve kamu kuruluşlarına sunduğumuz raporlar doğrultusunda sağlık sektör paydaşlarının sorunlarının çözülmesine destek oluyoruz.