TURİZM SEKTÖR KURULU

TURİZM SEKTÖR KURULU BAŞKANI MURAT KUNDAK

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

Dünyanın en çok turist çeken 6'ncı ülkesi konumuna gelmiş olmasına rağmen, Türkiye'nin turizm potansiyelinin henüz yeterli ölçüde değerlendirilebildiğini söylemek mümkün değildir. İhtiyaçların ve beklentilerin hızla değiştiği uluslararası turizm piyasasından, sahip olduğu rekabet gücü nedeniyle daha büyük pay alma çabası içinde bulunan Türkiye’nin bu dinamizmini koruması için turizm faaliyetlerini çeşitlendirmesi ve turistik gelişme kutupları yaratması gerekmektedir. Turizm girişimcisini inovasyona yönelten en önemli sebep turist profilinin değişmesi, istek ve ihtiyaçlarının artması ve çeşitlenmesi/farklılaşmasıdır. Bu durum işletmeleri, rakiplerinden farklılaşmaya ve rekabette avantaj kazanmak için yeni stratejiler geliştirmeye zorlamaktadır.

MÜSİAD Turizm Sektör Kurulu da, Türkiye'nin turizmdeki potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarmak ve Türkiye'nin turizm dinamizmini korumasına yönelik çalışmalar yapmaktadır.