MAKİNE SEKTÖR KURULU

MAKİNE SEKTÖR KURULU BAŞKANI İSMAİL SOMALI

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

Fabrikalar kuran makine sektörü, üretimin temelidir. Elektronikten ulaşım sektörüne kadar, tarım, gıda, inşaat madencilik, savunma gibi endüstrilerin var olmasının temeli makine sektörüdür. Üretimin başlayabilmesi, endüstrileşebilmesi ve sürdürülebilir olmasını makine sektörü sağlamaktadır.

Makine Sektörü, su ve buhar gücünün daha verimli kullanılmasını sağlayan mekanik tezgâhların kullanılmaya başlaması ile gelişimini hızlandırmış günümüz teknolojisinin geldiği noktada karanlık fabrikalar tesis edilmeye başlanmıştır. Bu değişim mikroda şirketlerimizin gelişen makine teknolojisine uyum sağlamaları oranında üretim kabiliyet ve maliyetlerini de etkilemekte, makroda ise ülkelerin rekabet gücünü belirlemektedir.

Makine Sektörünün gelişimi, sektördeki firmaların AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerine ayırdıkları pay oranında gelişimini sağlamakta bununla birlikte gelişimin sürdürülebilir olmasının sağlanması da Mesleki Eğitim ve Üniversite-Sanayi-Kamu iş birlikleri ile mümkündür.

MÜSİAD Makine Sektör Kurulu “Üreten Türkiye” mottosu ile Türk Makine Sanayisi'nin sürdürülebilir büyümesine destek olmak, uluslararası arenada rekabet edebilir üretim teknolojileri ile uyumunu sağlamak, öncü olacak üretim teknolojilerini geliştirmek ve kaliteli yüksek teknoloji ürünlerinin olgunlaşmasını sağlamak misyonu ile sektörün yurt içi ve yurt dışı gelişimine katkıda bulunmak; MÜSİAD üyeleri arasındaki farklı sektörlerle iş birliğini ve koordinasyonunu sağlamak, sektörü ilgilendiren kanun, kararname ve yönetmeliklere sektörümüzün faydasına görüş önerileri vermek; AR-GE/ÜR-GE ve mesleki eğitim gibi önemli hususlarda farkındalık oluşturmak ve örnek projelere imza atmak, paydaş sivil toplum kuruluşları ile temas hâlinde sektörün sorunlarını kamu-özel kuruluşlara taşımak ve çözüm önerileri sunmayı vizyon edinmiştir.