MÜSİAD Global Üst Kurulu

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

MÜSİAD Saha yapılandırılması yeni dönemde ulusal ve uluslararası düzlemde daha kapsayıcı ve birleştirici olacak şekilde dizayn edilmiştir.

Yurt içi ve yurt dışı şeklinde ayrılan bir saha yapılanması maalesef koordinasyon eksikliklerine neden olmaktaydı. Ayrıca MÜSİAD hem üyeler hem de paydaşlar nezdinde ele alınması gereken bir genişleme ve nüfuz alanına sahiptir.

Bu nedenle Saha yapılanmasının YEREL diye tabir edilen bölümü ve GLOBAL diye adlandırılan kısmı ayrı ayrı ele alınmamalıdır. Her iki Üst Kurul da MÜSİAD’ın genişleme ve nüfuz alanı üretme siyasetinin eş güdümlü unsurlarıdır. Bu iki unsurun birlikte hareket etmesine MÜSİAD Saha Derinliği adı verilmektedir.

Yeni dönemde MÜSİAD GLOBAL, yurt dışı yapılanma ve tutundurma faaliyetleri; Dış İlişkiler, Dış Ekonomik İlişkiler, Dış Diplomatik İlişkiler ve Uluslararası Ortaklık Geliştirme-Eşleştirme şeklinde ayrı komiteler halinde tasarlanmıştır. Bu gruplandırmanın temel amacı, saha yaygınlığının artık saha derinliğine dönüştürülmesi ihtiyacıdır.

Ayrıca eşgüdümlü ilerlemesi ve çalışması gereken tüm saha komitelerinin yeni dönemde birincil hedefi, yayılma ve genişlemenin artık MÜSİAD amaç ve menfaatleri doğrultusunda yeniden yapılandırılması ve düzenlenmesidir. Bu hedefe uyumlu olacak şekilde eşleştirme, ihtiyaç ve bölge yayılma analizleri, şirketleşme, kurumlar arası diplomasi, kurumlar arası ortak çalışma alanları gibi çalışmalar bir süredir MÜSİAD profesyonel kadrosu tarafından Komite Başkanlarına destek olmak amacıyla yürütülmektedir.

KURUL ÜYELERİ