MÜSİAD Ortaklık Geliştirme ve Koordinasyon Üst Kurulu

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

Ortaklık Geliştirme, hedeflenen sektörlere uygun iş modelleri oluşturulduktan sonra bunun ortaklık mantığı içinde yönetilmesidir.

Ortaklık modeli, iş modellerinin hangi hedefler içinde çalıştırılacağını göstermektedir. Yani seçilen iş modeli ortaklık yapmak adına örneğin; milli üretime, yerelleşmeye, teknik eğitim ile nitelikli istihdam oluşturmaya, sermayede fon oluşturmaya, kaynak yönetimine ya da yenilik planlamaya hizmet edebilir.

Birden fazla sektörün ortak bileşeni; ortaklıktır…

Bu alan tematiktir ve ortaklık modellerine ve çalışma gruplarına ayrılarak proje üretmeye açıktır.

Bu alanlar, MÜSİAD’ın yeni dönemde, Ortaklık kavramı etrafında hangi temaları esas aldığını göstermektedir. Komite adları bu şekilde okunmalıdır. Bu üst kurul; üretim ve ticaret planlamada başlayan iş modellerini kendi tema alanlarıyla uyumlu ortaklık modellerine çevirir. Bu üst kurul, üretim ile yatırım arasındaki koordinasyonu sağlar. Burada amaç; çok paydaşlı ortaklık modelleri geliştirmektir. Üst kurulun, komite temaları da görüleceği gibi doğrudan bu amaca hizmet etmektedir.

Bazı iş modellerini ortaklığa dönüştürmek kolay değildir. Özellikle büyük altyapı yatırımları, havacılık, savunma sanayi, ilaç ve petrokimya sanayi ve otomotiv gibi sektörlerde ölçek büyüklüğü esastır.

İş modeli ne denli esnek olursa olsun hakedişleri yönetmek için mutlaka büyük ölçekli sermaye şirketlerine ihtiyaç vardır. Bu türden ortaklık modellerine ise büyük ölçekli sermaye ortaklıkları denir.

MÜSİAD, elbette KOBİ ve OBİ girişimciliğini desteklemek ve büyütmek hedefi ile yola çıkmaktadır. Ancak bazı projelerin hayata geçmesi için o projedeki risklerin önceden satın alınması gerekir. Bunun için de ya büyük devlet teşvikleri, ya kamu şirketleri ile ortaklı girişimler ya da büyük ölçekli sermaye şirketlerinin bir araya gelmesi gerekir.
Buradaki ortaklık modelinin ana amacı büyük ölçekli yapıları, sermayeleri, firmaları akademi ve kamu desteği ile uygun projelerde bir araya getirmek ve üretimin dinomo projelerini başlatmaktır.

Aynı şekilde KOBİ Girişimciliği ve Sanayi yerleşkeleri oluşturmak başlıkları ile birlikte çalışarak KOBİ’lerden büyük işletmelere oradan da çok büyük ölçekli oluşumlara uzanan süreçleri yönetmektir.

Bir iş modelinin ortaklığa dönüşebilmesi için hem yurt içinde uygun partnerlere ihtiyaç vardır hem de yurt dışından ortaklık seçenekleri sunulmalıdır. MÜSİAD yeni dönemde iç talebin ve üretimin dış kaynak ve partnerler ile desteklenmesini amaç edinmiştir. Bu nedenle Ortaklık Geliştirme Üst Kurulu, MÜSİAD Global Saha ekibi ile karşılıklı etkileşim içinde olmalıdır. Ancak bu durum, bu üst kurulun sadece Global Saha ile etkileşim içinde olacağı anlamına gelmez. Yerel ortaklıklar ve üyelerin yerelden sisteme entegrasyonu da bu kurulun görev alanları içindedir. Aradaki bağlantıyı ise Genel Sekreter Yardımcıları ve Ofis birimleri kuracaktır.
 

KURUL ÜYELERİ