MÜSİAD Yatırım Planlama ve Geliştirme Üst Kurulu

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

İş modelleri; uygun sektörün uygun iş yapma biçimleri ile eşleştirilerek projelendirme aşamasına geçmesiydi.

Projelendirmede diğer unsurlar ise;

1. Uygun ortaklığın seçilmesi

2. Uygun yatırım kararlarının verilmesidir.

Yatırım modeli ise yatırımın hangi alanlarda odaklanması gerektiğini göstermektedir. Yatırım bir karar biçimi değil, karar prosesidir ve süreklilik arzeder. Yani ticaret ve üretimin alanları kesin çizgilerle belirlenmiş şeklinin aksine yatırım tüm prosesi kapsar. Yatırım kararı; envanter, fon, amortisman, yer, zaman, müşteri, ürün, ortak, bölgesel ve hukuki koşullar gibi pek çok parametrenin aynı anda çalıştırılması ile mümkündür.

Bu başlıklar etrafında; pek çok farklı iş ve ortaklık modeli birlikte çalıştırılabilir. Etap etap gelişim şu şekildedir: Sektörler- İş Modelleri- Hedefler- Ortaklık Modelleri- Yatırım

MÜSİAD MECLİS, Yatırım Planlama ile birlikte MÜSİAD projelendirme sistematiği tamamlanmış olur.

MÜSİAD Komiteler Eşleştirme ve Projelendirme Modeli: MÜSİAD Planlama Algoritması adı verilen sistem şu şekilde çalışmaktadır:

Bu modelde amaç, tüm komiteleri birlikte ve uyumlu çalıştırabilmektir. Her komite ürettiği iş veya projeye göre birden fazla komite ile eş güdümlü ve birlikte çalışabilir.
Modelde çaprazlama yani eşleştirme mantığı uygulanmıştır.

1. Hedef sektörlere uygun iş modelleri birbirleriyle uyumlu olacak şekilde eşleştirilir. Sonuçta ortaya sektöre uygun iş modelleri çıkar.

2. İkinci aşamada bu iş modelleri serileri (örnekleri), her biri birer komite olan ortaklık modelleri ile eşleşebilir. Sonuçta ortaya iş modeline uygun ortaklık hedefleri çıkar.

3. Üçüncü aşamada, ortaklık hedefleri serisi her biri birer komite olan hedef yatırım alanları (tematik olarak günün şartlarına uygun olacak şekilde seçilmiştir) ile eşleştirilebilir. Böylece ortaya uygun sektöre göre tasarlanmış iş modellerini geliştirecek ortaklıkların yatırım sahaları çıkar.

4. Böylece her komite bir diğerinin fonksiyonu yani yardımcısı haline gelir.

KURUL ÜYELERİ