MÜSİAD Sosyal ve Ekonomik Altyapı Üst Kurulu

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

İş ortamı geliştirmek sadece Pazar ve yayılma alanlarını artırmak ve bu alanlarda uygun ortaklık modelleri ile yatırımlar gerçekleştirmek değildir. İş ortamı iyileştirilmesi bir altyapı sistematiğidir. 

Ekonomik ve sosyal açıdan bir ülkenin şartları şayet üretilen iş modellerini, ortaklıkları ya da yatırım alanlarını desteklemiyorsa verimlilik düşer ve daha da önemlisi kalkınma ve rekabette sürdürülebilirlik kaybolur. 

Ekonomik paradigmalar değişirken buna uyumlu olmayan sosyal yapı, mevzuat, bürokratik zihniyet, diplomatik ilişkiler, düzenleme ya da regülasyon sistemleri, risk yönetimleri dönüşüm süreçlerinin yarı yolda kalmasına neden olur. 

Ayrıca; akademi-sanayi-kamu üçgeninde sağlanacak işbirliği ve etkileşimlerin takip edilmemesi ya da “proje avcılığı” denen işlemlerin (paydaş kurumların projelerde MÜSİAD’ı taraf alması, kurum’un kendi geliştirdiği projeler için paydaş bulması ya da yurt içi ya da yurt dışı teşvik ve fonlarla desteklenen projelerin araştırılarak Kurum’a yönlendirilmesi) tek elden yönetilememesi maalesef fırsatların piyasa içinde erimesine neden olmaktadır. 

Değişen ekonomik konjonktür içinde üretilen bilgi ya da geliştirilen projeler ancak uygun kanallar ile paydaşlara, müşterilere, kamuya ya da rakiplere yani sürecin tüm taraflarına, uygun bir lisanla anlatıldığı zaman hak ettiği karşılığı görebilmektedir. İletişim çağında, iyi organize edilememiş bir iletişim yönetimi, kurumsal yeniliklerin ve kurumun ülkeye sağladığı faydaların iyi anlatılamamasına neden olmaktadır.

Kültür ve sanatın, sosyal etkileşimin vazgeçilmez bir bileşeni olduğu bu yüzyılda kültürel gelişimden bağımsız işletilebilecek bir sosyal dönüşüm mekanizması yoktur. Sosyal dönüşümünü iyi yönetemeyen ülkelerin ekonomik değişimlere anında refleks verebilmesi ya da global pazarların aktif bir oyuncusu olabilmesi neredeyse imkansızdır. 

Ne kadar proje ve iş üretilirse üretilsin bu çalışmalara uygun bir mevzuat ve regülasyon sistemi sağlanmazsa ya da mevzuat lobisi kurum lehine çalıştırılmazsa maalesef iktisadi anlamda getirisi de kısıtlı olmaktadır. 

Anlaşmazlıkların halli mekanizmasını günümüz koşullarında konvansiyonel yargılama usullerinden beklemek, hem zaman kaybına hem de kaynakların verimsizce heba edilmesine neden olmaktadır. 

İşgücünde ve siyasi lobide “kadın” unsurunu atlamak maalesef günümüzde sosyal yapının yarısını oluşturan bir kitlenin atıl bir halde ya da yanlış yönlendirmeler sonucu verimsizce etkin çalışma koşullarında heba olmasına neden olmaktadır. 

Kurumlar dönüşürken öncelikle zihinsel ve felsefi devrimlerini de gerçekleştirmek zorundadır. Kurumu var eden temel değerlere sadık kalarak yeni gelen nesilleri uygun ortamlarda ve uygun iş modelleri, eğitim modelleri altında yetiştirmek ve onları dönüşümün bir parçası yapmak önemli bir kaynak işletme modelidir. 

İşte yukarıda sıralanan tüm bu altyapı çalışmaları ilgili üst kurulun çalışma ve hizmet alanlarının bazılarına denk düşmektedir. Sosyal Ve Ekonomik Altyapı Üst Kurulu, diğer tüm Üst Kurullarla (Meclis-Saha) etkileşimi ve iş birliği en yüksek olan organdır.

KURUL ÜYELERİ