MÜSİAD Yerel Üst Kurulu

YEREL ÜST KURULU BAŞKANI AHMET ŞEKERLİ

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

MÜSİAD Saha yapılandırılması yeni dönemde ulusal ve uluslararası düzlemde daha kapsayıcı ve birleştirici olacak şekilde dizayn edilmiştir.

Yurt içi ve yurt dışı şeklinde ayrılan bir saha yapılanması maalesef koordinasyon eksikliklerine neden olmaktaydı. Ayrıca MÜSİAD hem üyeler hem de paydaşlar nezdinde ele alınması gereken bir genişleme ve nüfuz alanına sahiptir.

Bu nedenle Saha yapılanmasının Yerel diye tabir edilen bölümü ve GLOBAL diye adlandırılan kısmı ayrı ayrı ele alınmamalıdır. Her iki Üst Kurul da MÜSİAD’ın genişleme ve nüfuz alanı üretme siyasetinin eş güdümlü unsurlarıdır. Bu iki unsurun birlikte hareket etmesine MÜSİAD Saha Derinliği adı verilmektedir.

MÜSİAD Yerel bu aşamada MÜSİAD’ın Türkiye örgütlenmesi ve bu örgütlenmeye taraf tüm bileşenlerin (üyeler, paydaşlar, muadiller ve ortaklar) Global anlamda kendine muhatap bulması açısından çalışmalarını sürdürecektir.

Yeni dönemde MÜSİAD Yerel Üst Kurulu’nun Hedefleri:

•    Bir teşkilatlanma mantığı değil; bir yayılma, genişleme, paydaş üretme, kurumsal üyeliklerle her bölge, saha ve sektöre yayılma;
•    Sektörel genişlemeyi şubeler bazında da derinleştirme;
•    Üyelik sistematiğini kurumsal ve ortaklıklar zemininde yeniden belirleme;
•    Subelerin yeniden yapılandırılması;
•    Yurt dışındaki muadiller ve şube-temsilcilikler ile eşleşme;
•    Üyelik sistemini yeniden kurgulama;
•    Genç alt yapıyı sisteme çok daha aktif bir şekilde kazandırma;
•    Yerel mali denetim ve akışlarda kredilendirme ve fonlama gibi usullerle yerelin proje ve iş üretme ihtiyaçlarını yerine getirme;
•    Yerel yapıdan merkeze geçişleri kolaylaştırma;
•    Yerelde proje ve iş üretimini kolaylaştırma gibi hedeflerle yola çıkmaktır.

KURUL ÜYELERİ
Yönetim Kurulu
YUNUS FURKAN AKBAL
GENÇ MÜSİAD KOMİTESİ BAŞKANI
Yönetim Kurulu
FARUK İBRAHİM ÖZBEK
ÜYE İLİŞKİLERİ VE ÜYE KABUL KOMİTESİ BAŞKANI
Yönetim Kurulu
TAHİR TULUK
MİLLİ PAYDAŞLAR VE SEKTÖREL ÜYE GELİŞTİRME KOMİTESİ BAŞKANI
Yönetim Kurulu
AHMET ŞEKERLİ
YERELDE ŞUBE YAPILANDIRMA KOMİTESİ BAŞKANI
Yönetim Kurulu
SEDAT ERİŞKEN
ORTAK SATINALMA VE TİCARİ İŞBİRLİKLERİ KOMİTESİ BAŞKANI