Akademi-Kamu-Sanayi İş Birliği ve Proje Takip Komitesi

BAŞKAN'I TAKİP EDİN
Meclis kapsamındaki tüm üst kurul komiteleri, kendi alanlarında ve diğer komitelerle iş birliği olasılıkları içinde projeler ve işler geliştirmekle mükelleftir. Ancak buradaki proje ve iş modeli geliştirme süreçlerinde paydaş belirleme ve projelere taraf paydaşlar ile iletişimi ve etkileşimi sağlamak ayrı bir çalışma alanıdır.

MÜSİAD bugün çok sayıda üniversite ile iş birliği anlaşmaları imzalamış durumdadır. Aynı şekilde komiteler çalışmaya başladıkça üretilen projelere teknik destek sağlamak adına yeni işbirliklerine de ihtiyaç olacaktır. Aynı mantıkla;

1. Projelere taraf kamu kurum ve kuruluşları
2. Sanayi kesiminden ortaklık modeline katılmak isteyen üye ya da paydaşlar
3. Yakın ilişki içinde olunan ticaret ve sanayi odaları, borsalar, kurullar
4. Yurt içi ve dışı proje ve iş geliştirme fonları, kredi ve kredilendirme kuruluşları
5. Mahalli idareler,
 

gibi yapılar ile projesine ve-veya iş-ortaklık modeline uygun bağlantılar geliştirmek, bunları “MÜSİAD Paydaş Portalı” bünyesinde AKS ofisi ve ilgili Genel Sekreter Yardımcıları birimleri ile birlikte yönetmek, projelere uygun altyapı çalışmalarını yönetmek üzere; “Ekonomi Güvenliği ve Regülasyon” başta olmak üzere ilgili komiteler ile birlikte çalışmak bu komitenin çalışma alanına girmektedir.

Ayrıca kamu ve özel sektör bünyesindeki veya yurt dışı fonlarla desteklenen projeleri takip etmek, kurumda ilgili komitelere entegre etmek (Bunun için ilgili GSY birimlerinden destek alınacaktır), proje takip adına MÜSİAD Yerel ve Global’in ilgili komitelerinden destek almak, bu bağlantılar üzerinden yurt dışı ve yurt içindeki saha yaygınlığını kullanmak (MÜSİAD YEREL Yerel Paydaşlar Komitesi ve MÜSİAD GLOBAL Uluslararası Ortaklıklar, Ticareti Geliştirme ve Eşleştirme Komitesi, Dış Ekonomik İlişkiler Komitesi) bu komitenin çalışma alanına girmektedir.