Çok Ortaklı Sermaye Komitesi

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

Yatırım yapmak, bir sermaye ve fon bulma süreci ile başlar. Sermaye ve fon ihtiyacı ise bir ortaklık yani birlikte işletilen iş modelleri ile mümkündür. Sermaye ve fon geliştirmeye yönelik ortaklık hedefleri, hem girişimciler için fon havuzları ve alternatif sermaye kaynakları üretir hem üretici için kredi yüküne alternatif fon kaynakları oluşturur hem de teşviklerin çok daha etkin kullanımını destekler. 

Teşvikler doğrudan sektörlere verilmektedir; veya iş kolları ya da üretim-ticaret seçenekleri üzerinden teşvikler sunulmaktadır. Bu durumda verilen teşvik sadece o sektör grubunda ve belli bir girişimciye ulaşarak iş üretmektedir. 

Oysa sermayede alternatif fon modelleri ve bu açıdan sağlanan ortaklıklar, teşvikleri işleterek onları çoğaltacak ve çok daha geniş skala ve sayıda girişimcinin kullanımına açabilecektir. Bu nedenle fon modellerine sağlanacak özel teşvikler ile “teşvikin işletilmesi” mantığını getirecektir. 

Ana hatları ve tanımı çizilen komitenin çalışma alanlarını genişletmek ve çeşitlendirmek komite başkanının yetki ve sorumluluk alanına girmektedir.

İçerik Bulunmuyor!