Dış Ekonomik İlişkiler Komitesi ve EXPO

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

Ekonomik diplomasi faaliyetlerini yürütmek ve paydaş kurumların ilgili komiteleri ile iletişimi ve bağlantıyı sağlamak adına kurgulanmış bu komitenin diğer çalışma alanları şöyle sıralanabilir: 

1. Yabancı ticaret ve sanayi odaları ve borsalar ile bağlantıları ve iş birliğini Diplomatik İlişkiler Komitesi ile koordinasyon içinde yürütmek.
 
2. Yabancı sermaye örgütleri, federasyon ve konfederasyonlar düzeyinde iş birliği, etkileşim ve ortaklık düzeyinde iş yapmak çalışmalarını yürütmek. Bu tür yapıların ilgili organları ile uyumlu çalışabilecek komitelerin iletişim ve ortaklıklarını sağlamak. 

3. Ticaret Diplomasisi adı altında ilgili Bakanlık nezdinde yapılandırılan işlemleri, TTM’leri ve dış bağlantıları yönetmek; bu bağlantılarda, ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmaları yürütmek. 

4. Türkiye’de mukim sermaye örgütleri ve yabancı sermaye yapılarının yurt dışı ekonomik diplomasi çalışmalarını takip etmek ve olası ortak iş modellerini geliştirmek. 

5. Ekonomik diplomasi yönetimi çerçevesinde çalıştay, sempozyum, davet ve organizasyonlar talep etmek. (MÜSİAD Kurumsal İletişim Ofisi bünyesinde planlanan organizasyon ve görüşme takvimine, bu Komitenin kendi talep ve gerekliliklerini bildirmesi önemlidir) 

6. Global saha yapılanması bünyesinde ekonomik ve ticari istihbarat sistematiğini geliştirmek. Bunun için Dış İlişkiler Komitesi ve MÜSİAD Veri Analiz ve Araştırma Ofisi ile birlikte çalışmak.