Diplomatik İlişkiler Komitesi

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

Ekonomik ve ticari diplomasinin gerçekleştirileceği iki komiteden birisi, Diplomatik İlişkilerdir. 

1. Yeniden yapılandırılan global yayılma alanlarında MÜSİAD adına yeni diplomatik bağlantılar geliştirmek. Ülkelerdeki siyasi ve bürokratik bağlantıları yapılandırmak ve güçlendirmek.
 
2. Büyükelçilik, konsolosluk, ticari ataşelik, uluslararası regülasyon kurumları, kredi derecelendirme kurumları ve ofisleri, İİT ve alt kuruluşları, D-8 Teşkilatı, Avrupa Birliği Organları, BRICS, KİK (GCC) gibi paktlarla iletişim ve ilişki geliştirmek.

3. Diplomatik ilişki yönetimi çerçevesinde çalıştay, sempozyum, davet ve organizasyonlar talep etmek.

4. Diplomatik ilişkiler süreçlerini, neden-sonuç ve çıktıları anlamında takip etmek. Bu konuda, ilgili Genel Sekterlik birimi ile yakın koordinasyon içinde çalışmak 

5. MÜSİAD Meclis Komitelerinin ihtiyaç duyacakları tüm diplomatik iletişim ve bağlantıların gerçekleştirilmesini sağlamak. Bu nedenle ilgili komitelerden gelen talepleri de değerlendirmek. Bu konuda ilgili genel sekreterlik birimi, yardımcı ve destek olacaktır. 

6. MÜSİAD Saha Yerel Komitelerinin ihtiyaç duyacakları diplomatik iletişim için bu komitelerden gelen talepleri de değerlendirmek.

İçerik Bulunmuyor!