Kobi Geliştirme ve Markalaşma Komitesi

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

Girişimcilik bir ortaklık hedefidir. KOBİ’ler ise yeni dönemde hem MÜSİAD’ın hem de Türkiye’deki ekonomik kalkınmanın temel çıkış noktalarından biridir. MÜSİAD olarak temel amaç; KOBİ sermayelerini daha etkin bir şekilde bir araya getirmek, lokal ortaklıkları geliştirmek, yeni nesil kooperatifçiliği desteklemek, KOBİ’ler üzerinden yeni şehir ekonomileri inşa etmek, KOBİ şirketlerini güçlendirmek, KOBİ’leri sadece üretim değil hizmetler sektöründe de daha aktif hale getirmektir. 

Ancak girişimcilik sadece KOBİ’leri maddi anlamda teşvik etmek ya da onları dış pazarlarda ortaklar ile buluşturmak değildir. Türkiye’nin şirketleşme anlamında temel sorunlarından biri, ortaklık kültürünün yerleşmemiş olması, diğeri ise kurumsal danışmanlık ve pazar araştırmalarının önemsenmemesidir. 

Aynı eksikliği, kadın ve genç nüfusun girişimciliğe teşvik edilmesi politikalarında da yaşamaktayız. Sosyal sınıflar ve cinsiyetlere uyumlu iş modelleri geliştirilmediğinden ve bu modeller uygun pazar-danışmanlık-kurumsal kültür ve ortaklık bilinci ile desteklenmediğinden, maalesef devlet teşvikleri ve yardımları, beklenen getiriyi elde edememektedir. 

Beklentiler: 

Bu Komite’nin temel çalışma alanı, hangi sosyal sınıf, cinsiyet ve ölçek büyüklüğünde olursa olsun;

1. Projelere taraf olan tüm firmalara ya da girişimcilere ortaklık kültürünü yerleştirmek 

2. Olası iş modellerinin pazar-müşteri-rakip araştırmalarını yapmak 

3. Uygun paydaşları uygun ortaklık modellerine yönlendirmek ve bunun için MÜSİAD Akademi ile birlikte eğitim-bilgilendirme faaliyetlerini yürütmek 

4. Stratejik sektörleri, yeni yeşeren iş kollarını, yeni pazarları, yeni ticaret yollarını, yeni diplomatik ilişkileri, yeni tanıtım ve tutundurma modellerini takip etmek ve bunları tüm üyeler (özellikle yerel sahada) ile paylaşmak
 
5. Kurumsallaşma ve kurum kültürü oluşturma çalışmalarını tüm üyeler ve paydaşlar nezdinde yaymak ve geliştirmek. Böylece markalaşmayı da teşvik etmek 

6. Girişimcilik modelleri geliştirmek. Özellikle genç ve kadın nüfusa uyumlu girişimcilik modellerini uygun komiteler ile birlikte çalışarak geliştirmek ve “MÜSİAD Girişim” portalını oluşturmak. MÜSİAD Girişim, MÜSİAD Akademi ya da MÜSİAD Invest gibi bir MÜSİAD süreç yönetimi faaliyetidir ve ilerleyen dönemde bir MÜSİAD Markası olmak üzere yapılandırılmaktadır. 

MÜSİAD GİRİŞİM, hem üyelerimizin hem de iç-dış paydaşlarımızın iş yapma, üretme, ortaklık geliştirme, kurumsal kültür kazanma, markalaşma, dış pazara açılma ve kazanç sağlama amaçlarının tek elden yönetileceği bir uygulamadır. 

MÜSİAD GİRİŞİM, tüm tarafların buluşturulacağı bir portal, bir etkileşim alanıdır. MÜSİAD GİRİŞİM modelini ilgili Genel Sekreter Yardımcısı ve ofis çalışanları ile geliştirmek ve uygulamak, bu komitenin çalışma alanıdır. 
Yukarıda sıralanan öneriler dışında; ana hatları ve tanımı çizilen komitenin çalışma alanlarını genişletmek ve çeşitlendirmek, komite başkanının yetki ve sorumluluk alanına girmektedir.

İçerik Bulunmuyor!