Erdemli Hayat

Erdemli Hayat UTESAV bünyesinde hayata geçirilen bir proje olup,  UTESAV’ın sosyal ve kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü ana çatısını oluşturmaktadır. Bu proje ahlaki standartların bir üst seviyesi olan “erdem” kavramını insan hayatının merkezine konumlandırmayı ve erdemli hayat düsturunu iş insanları içerisinde temel bir referans kaynağı haline getirmeyi hedeflemektedir. Bir medeniyetin sacayaklarının fazilet ve erdem üzerine kurulu olduğuna inanan UTESAV, emr-i bi’l ma’ruf ve nehy-i ani’l münker prensibinden hareketle iyiliğin ve iyi olanın yaygınlaştırılması için proje kapsamında çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Bu faaliyetlerin başında 2012 yılında başlayan ve halen devam etmekte olan Kur’an Buluşmaları dersleri gelmektedir. “İlim öğrenmek, beşikten mezara kadar farzdır” hadis-i şerifinin yaşatıldığını ve unvanımız ne olursa olsun bu dünyada birer öğrenci olduğumuzu unutmamak gayesiyle başlatılan derslerde, hayatımızı anlamlı kılacak ilme ulaşma gayreti içerisindeyiz. Yapılan bu derslerden daha çok kişinin istifade edebilmesi için, Erdemli Hayat youtube sayfasından her hafta canlı yayın gerçekleştirilmektedir. 

Proje kapsamındaki diğer bir faaliyet Erdemli İşadamı Okulu eğitimleridir.  İslam, kişinin "helal rızık" için çalışmasını ibadet olarak telakki etmiş, bu amaçla iktisadi faaliyette bulunmayı sosyal refahın bir unsuru, hayatın vazgeçilmez bir parçası ve kişisel erdemin bir tezahürü olarak nitelendirmiştir. Toplumsal hayatın sağlıklı bir şekilde gelişmesi için, iş hayatında erdemli insan modelinin öne çıkarılması bir gerekliliktir. Bu çerçevede iş hayatının başarılı ve sağlıklı yürütülebilmesi için ahlaki kurallara ihtiyaç duyulur. 

UTESAV’ın 2017 yılı sonunda hayata geçirdiği Erdemli İşadamı Okulu, hayatın içindeki sorunlarla bizzat karşı karşıya olan işadamlarımızı, alanında yetkin ilim adamlarımızla buluşturarak, geleneğimizde en güzel örnekleri bulunan iş ve alışveriş ahlakının, bugünün ihtiyaçları çerçevesinde değerlendirilmesini amaçlayan eğitimler zincirinden oluşmaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde MÜSİAD’ın niçin kurulduğu, kuruluş kodlarında nelerin olduğu içeriğiyle MÜSİAD Ruhu; dünyada Müslüman ülkelerle birlikte diğer ülkeler tarafından da giderek daha fazla kabul gören ve sosyal adaleti önceleyen İslami finans modelini ele aldığımız Faizsiz Mali İşlemler; MÜSİAD bünyesinde bir sandığa dönüştürülen ve Kur’an-ı Kerim’de de “güzel borç” olarak nitelenen Karz-ı Hasen; iş hayatındaki çeşitli münasebetlerde ahlaki statünün ivme kazanmasını sağlayacak olan İş Ahlakı; ortaklığın başarılı bir şekilde sürdürülmesinin temel unsurlarının değerlendirildiği ve her daim MÜSİAD’ın da ön planda tuttuğu bir mesele olan Ortaklık Kültürü ve Müslüman işadamının, iş hayatındaki muhataplarına karşı sorumluluklarının bilincinde olarak eylemde bulunmasını önceleyen Erdemli İşadamı Modeli konularıyla işadamlarının ihtiyaçlarına yönelik diğer birçok konu yer almaktadır.

 

Erdemli Hayat UTESAV bünyesinde hayata geçirilen bir proje olup,  UTESAV’ın sosyal ve kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü ana çatısını oluşturmaktadır. Bu proje ahlaki standartların bir üst seviyesi olan “erdem” kavramını insan hayatının merkezine konumlandırmayı ve erdemli hayat düsturunu iş insanları içerisinde temel bir referans kaynağı haline getirmeyi hedeflemektedir.

Bir medeniyetin sacayaklarının fazilet ve erdem üzerine kurulu olduğuna inanan UTESAV, emr-i bi’l ma’ruf ve nehy-i ani’l münker prensibinden hareketle iyiliğin ve iyi olanın yaygınlaştırılması için proje kapsamında çeşitli faaliyetler yürütmektedir.

www.erdemlihayat.com

14.000'İ AŞAN ÜYESİ İLE MÜSİAD

MÜSİAD'A ÜYE OL
60.000'E YAKIN İŞLETMEYİ TEMSİL EDEN

Yaklaşık 2.000.000 kişiye istihdam sağlayan

YURT İÇİNDE 84 İRTİBAT NOKTASI BULUNAN

Üyelerin sorunlarını, görüş ve önerilerini kamu kurumlarına ileten

YURT DIŞINDA 81 FARKLI ÜLKE VE 95 NOKTADA

Toplamda 179 nokta ile hizmet veren bir sermaye platformudur.

İçerik Bulunmuyor!