OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI İPTAL DUYURUSU

Yüksek risk grubunda bulunan ilimizde yapılması kararlaştırılan Olağanüstü Genel Kurul toplantımız, İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 24.03.2021 tarih ve E-87385697-489-32777 sayılı yazısına istinaden iptal edilmiştir.