MÜSİAD, İKLİM MANİFESTOSUNU VİZYONER’21’DE AÇIKLADI

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen Vizyoner’21 Zirvesi, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Etkinlikte MÜSİAD, “İklimi Fark Et” başlığı ile iş dünyasını iklim kriziyle mücadeleye çağırdı ve iklim değişikliğine ilişkin kılavuz niteliği taşıyan 10 maddelik İklim Manifestosu’nu açıkladı.

Zirve başlığı “Fark Et” olarak belirlenen MÜSİAD Vizyoner’21, “Dijitali Fark Et”, “İklimi Fark Et”, “Girişimi Fark Et”, “Dönüşümü Fark Et” alt başlıklarıyla iklim krizinden dijital dönüşüme ve girişimci ekosistemine kadar pek çok konuyu ele aldı. Vizyoner’21, “İklimi Fark Et” başlığıyla daha güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomi için sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji dönüşümünün önemine dikkat çekti.  

“İklimi Fark Et” diyerek iş dünyasını iklim kriziyle topyekün mücadeleye davet eden MÜSİAD, “Sürdürülebilir Yenilenebilir Enerji”, “Yeşil Yakıt Projeksiyonu”, “Karbon Salımı Düşük ya da Sıfır Enerji Üretimi”, “Döngüsel Ekonomi”, Enerjinin Dijitalleşmesi” ve “Paris İklim Anlaşması için Sanayi Dönüşümüne Uygun Politikalar” başlıklarına dikkat çekti ve İklim Manifestosu’nu açıkladı.

MÜSİAD Vizyoner’21 İcra Kurulu Başkanı Erkan Gül, “MÜSİAD olarak sorumluluklarımızın farkındayız.  Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji dönüşümlerini hedefimize alarak manifestomuzun altına imzamızı attık. Teşkilatımız bünyesinde bulunan Enerji ve Çevre Sektörü Kurulumuz ve saygın akademisyenlerimizden oluşan Danışma Kurulumuz çalışmalarını tamamladı” açıklamasında bulundu. 

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı: “Dünya ikliminin geleceği birkaç ülkenin menfaatinden daha önemli”

Danışma Kurulu’nda Türkiye’nin saygın akademisyenlerinden Prof. Dr. Kerem Alkin, Dr. Sohbet Karbuz, Prof. Dr. İsmail Ekmekçi ve Dr. Cihad Terzioğlu‘nun yer aldığını belirten MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Vizyoner’21’de şöyle konuştu: “Ne yazık ki ülkemiz günden güne 4 mevsim olma özelliğini kaybediyor, İstanbul’un ortasında hortum çıkabiliyor ya da Antalya’ya görülmemiş bir şekilde kar düşebiliyor. Kısacası iklimler değişiyor, küresel ısınma hayatımızı etkiliyor. MÜSİAD yaratılmış her canlının kaliteli ve adil yaşam hakkı olduğuna, dünya ikliminin geleceğinin birkaç ülkenin menfaatinden daha önemli olduğuna inanır. İlkeleri ve inancı gereği insanlığa emanet olan dünyayı korumak için her türlü adımı atacağını, dünyadaki sessiz çoğunluğun sesi olabilmek için uluslararası boyuttaki tüm gücünü kullanacağını beyan eder. MÜSİAD, küresel ortalama yüzey sıcaklığının +1,5°C ile sınırlanmasını planlayan küresel iklim değişikliği politikasını tüm dünya ülkelerine adaletli ve eşit uygulanarak sürdürülebilir bir geleceğe geçiş sağlaması şartıyla destek vermektedir. 11.000’ in üzerindeki üyesini bu sürece hazırlamak ve Türkiye’nin iklim politikasında rol üstlenmek için aşağıdaki konu başlıklarındaki dönüşüme öncü olacağını beyan eder.”

Dünyanın korunması, tüm dünya çocuklarının hakkı olan iklim dengesinin sağlanması için ortak paydası insanlığa fayda üretmek olan herkes ile görüşmeye, iş birliği yapmaya hazır olduklarını dile getiren Asmalı, iş dünyasına “Gelin sorumluluklarımızı bilerek emanete sahip çıkalım” dedi. 

MÜSİAD’ın yayınladığı 10 maddelik İklim Manifestosu şu şekilde: 

1.    Yenilenebilir enerjinin sürdürülebilir bir şekilde artarak kullanımını destekliyor, genel merkezimizde yeşil enerjiden üretim sağlayarak net sıfır emisyon yolunda ilerleyeceğimizi açıklıyoruz.
2.    Yeşil hidrojen, yeni nesil batarya, karbon yakalama ve yenilenebilir gaz teknolojilerinin geliştirilmesi için MÜSİAD ekosisteminde çalışmalar yapacağız.
3.    Döngüsel ekonomi ile bir endüstriyel atığın diğeri için ham madde veya enerji olacak şekilde endüstriyel simbiyozun artırılmasını ve Organize sanayi bölgelerinde yeşil üretime geçişte üyelerimiz ile birlikte destek vereceğimizi açıklıyoruz.
4.    Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu için sanayicilerimize yönelik farkındalık çalışmaları yapacağımızı bildiriyor, Enerji verimliliği veri tabanı oluşturulmasını desteklediğimizi beyan ediyoruz.
5.    Türkiye’nin gittikçe azalan su kaynaklarının verimli kullanılması için tarımda salma sulamaya alternatifleri ve sanayide döngüsel su kullanımına yönelik her türlü çalışmanın destekçisi olacağımızı bildiriyoruz.
6.    Sıfır atık politikasını destekliyor, MÜSİAD’ın üyelerini iklim değişikliğinin etkilerine karşı sürekli bilgilendirileceğini, gerçekleştireceği her organizasyonu ve sivil toplum çalışmalarını karbon salımı açısından değerlendirerek aksiyon alacağını açıklıyoruz.
7.    İklim değişikliği süreci ile ülkemiz için iklim diplomasisinin öneminin arttığının farkında olarak, MÜSİAD‘ın yurt dışı ve yurt içi tüm platformların iklim diplomasimizin geliştirilmesi için devletimiz tarafından yapılacak her çalışmaya destek sağlayacağımızı beyan ediyoruz.
8.    Türkiye’de Emisyon Ticaret Sisteminin şartlara uygun altyapı ile oluşturulmasını talep ediyoruz.
9.    Milyonlarca insanın yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kalabileceğini ve iklim mültecisi olabileceğini görüyor, MÜSİAD‘ın uluslararası misyonu ile iklim mülteciliği çalışmaları yürüteceğimizi beyan ediyoruz.
10.    Dünyada %30’a varan küresel gıda israfının azaltılması için MÜSİAD değerlerinden hareketle devlet politikası oluşturulmasını talep ediyor ve politikaya koşulsuz destek sağlayacağımızı açıklıyoruz.