SAMEKS 2022 ŞUBAT AYI VERİLERİ AÇIKLANDI

2022 yılı Şubat ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 2,5 puan artarak 52,7 değerine yükselmiştir.

Endekste gözlenen bu ivme artışında önceki aya göre 3,5 puan artış kaydederek 56,6 değerine yükselen sanayi sektörü endeksi belirleyici rol oynarken, hizmet sektörü endeksi de 1,4 puanlık artışla 51,1 değerine yükselmiş ve 2 ay aradan sonra referans değerin üzerinde yer almıştır.

Bu dönemde yeni siparişlerdeki olumlu görünümün sürmesiyle sanayi sektöründe üretim artışı gözlenmiş, hizmet sektöründe ise girdi alımlarının yüksek seyrini koruması sektör geneline dair ivme artışının belirleyicisi olmuştur.

Söz konusu gelişmeler neticesinde 52,7 seviyesinde gerçekleşen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi; pozitif görünümünü bu dönemde de sürdürmüş ve Şubat ayına ilişkin ekonomik aktivitenin canlılığa işaret etmiştir.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, 2022 yılı Şubat ayında, bir önceki aya göre 3,5 puan artarak 56,6 seviyesine yükselmiştir.

Yeni siparişlerin önceki aya göre 2,7 puan artış kaydederek 55,8 puana yükselmesi, sanayi sektöründe gözlenen hızlanmanın belirleyicisi olmuştur.

Önceki aya göre 1,9 puan ivme kaybetmesine karşın 63,2 seviyesinde gerçekleşen girdi alımları, bu dönemde de olumlu görünümünü sürdürmüştür.

Bu gelişmeler neticesinde üretim alt endeksi 4,3 puan artış kaydederek 50,9 puana yükselmiş ve sektör genelinde önceki aya göre üretim artışı kaydedildiğine işaret etmiştir.

Önceki aya göre 2,9 puan azalmasına karşın 52,6 puanlık seviyesinde gerçekleşen tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi firmaların tedarik süreçlerindeki iyileşmenin sürdüğüne işaret ederken; 2,0 puan artış kaydederek 47,6 seviyesine yükselen nihai mal stoku alt endeksi ise referans değer altındaki seyrini sürdürmüştür.

Bu dönemde önceki aya göre 2,9 puan azalmasına karşın 52,6 puanlık seviyesiyle istihdam alt endeksi, sanayi sektörü genelinde emek arz ve talebinin olumlu görünümünün sürdüğünü göstermiştir.

Böylece önceki aya göre 3,5 puan artarak 56,6 puana yükselen Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, Şubat ayında sektör genelindeki artışın hız kazandığına işaret etmiştir.

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, 2022 Şubat ayında önceki aya göre 1,4 puan artarak 51,1 seviyesine yükselmiştir.

Bu gelişmede girdi alımlarının önceki aya göre 3,2 puan artış kaydederek 72,1 seviyesine yükselmesi etkili olurken; sektör genelinde iş hacmi ise 6,9 puan artış kaydetmesine karşın 44,7 puanlık seviyesiyle durağan görünümünü bu dönemde de sürdürmüştür.

Bu dönemde 53,8 puanlık seviyesiyle tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi mal ve hizmet tedarikinin olumlu seyrettiğine işaret ederken; 47,8 seviyesinde gerçekleşen nihai mal stoku alt endeksinde ise negatif görünüm devam etmiştir.

İstihdam alt endeksi ise önceki aya göre 1,3 puan artış kaydetmiş ve 4 aylık aradan sonra yeniden referans değerin üzerinde gerçekleşerek hizmet sektörü genelinde emek arz ve talebinin hız kazandığını göstermiştir.

Söz konusu gelişmeler neticesinde 51,1 seviyesine yükselen Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, 2 aylık aranın ardından referans değerin üzerinde gerçekleşmiş ve Şubat ayına ilişkin ekonomik aktivitenin canlılığına işaret etmiştir.

YORUM:

Ocak ayında 50,2 seviyesine yükselerek 2022 yılına pozitif bir giriş yapan mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi artış eğilimini Şubat ayında da sürdürmüş ve böylece ilk çeyreğe ilişkin olumlu görünüm arz etmeye devam etmiştir. Bu dönemde hem sanayi hem de hizmet sektöründeki toparlanmaların ivme kazandığı gözlenmiş ve 2 aylık aradan sonra 50 referans değeri üzerine yükselerek artışa geçen SAMEKS Hizmet Sektörü Endeksi dikkat çekmiştir. 56,6 puanla son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaşan SAMEKS Sanayi Sektörü Endeksi de imalat sektörü genelinde üretim kapasitesinin artış kaydettiğine işaret etmiştir.