AHİLİK KÜLTÜRÜ İLE MİLLİ ÜRETİM HAREKETİ ÇALIŞTAYI, MÜSİAD EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ahilik Kültürü ile Milli Üretim Hareketi Çalıştayı, MÜSİAD ev sahipliğinde, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Eğitime Destek Platformu İstanbul Şube Başkanı Seçkin Turan katılımıyla düzenlendi. Programda değerlendirmelerde bulunan Başkan Asmalı, Ahilik kültürünün önemine dikkat çekerek MÜSİAD'ın bu alandaki çalışmalarını paylaştı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ev sahipliğinde Ahilik Kültürü ile Milli Üretim Hareketi Çalıştayı düzenlendi. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Eğitime Destek Platformu İstanbul Şube Başkanı Seçkin Turan katılımıyla düzenlenen etkinlikte Ahilik kültürünün iş dünyasındaki yansımalarına yönelik değerlendirmeler ele alındı. Programda konuşan Başkan Asmalı, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitime Destek Platformu ve MÜSİAD arasında imzalanan protokole atıfta bulunarak, "Gençlerimizin ahilik kültürü içerisinde, milli bir anlayış ile yetişmesine katkı sağlamayı ve iş dünyasının aradığı meslek erbabı ahlaklı gençler yetiştirilmesine destek olmayı arzu ediyoruz" dedi.

"Ahilik; hem esnaflar hem de esnaf ile vatandaşlar arasında önemli bir uzlaşma sağlıyor"

Ahilik kültürünün hem esnaflar hem de esnaf ile vatandaşlar arasında önemli bir uzlaşma mekanizması kurduğunu ifade eden Başkan Asmalı, "Ahilik müessesesi; iş dünyasının yatay ve dikey boyutlardaki tüm kesimlerini kuşatan; kişisel, kurumsal, toplumsal, evrensel düzeydeki kazançları ve kayıpları aynı eksen üzerinde ele alan bir ekosistem inşa ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Asmalı sözlerine şöyle devam etti:

"Ekonomik ve ticari hayatın çok daha katma değerli bir yapıya evrilmesi noktasında önemli bir misyon üstlenen ahilik vizyonu; dürüst ve ilkeli ticaretin yapılmasına zemin hazırlarken; toplumsal sistemi ve ahlakı da geliştiriyor. Ahilik; hem esnaflar hem de esnaf ile vatandaşlar arasında önemli bir uzlaşma sağlıyor. Ticaretin ve esnaflığın adaletli ve sürdürülebilir biçimde ilerlemesine yön veriyor. Ahiliğin tarihi gelişimine baktığımızda Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden Türkmenler arasında yer alan çok sayıdaki sanatkâra kolayca iş bulmak; bu kişilerin Anadolu’daki yerli Bizans sanatkârları ile rekabet edebilmesini sağlamak, piyasada tutunabilmek için yapılan malların kalitesini korumak, üretimi ihtiyaca göre ayarlamak gibi bir misyona sahip olduğu dikkat çekiyor. Sanatkârlarda sanat ahlâkını yerleştirmek, halkı ekonomik olarak bağımsız hale getirmek ve ihtiyaç sahibi olanlara her alanda yardımcı olmak, ahilik kültürünün en önemli bileşenleri arasında yer alıyor. Ahilik müessesesi; iş dünyasının yatay ve dikey boyutlardaki tüm kesimlerini kuşatan; kişisel, kurumsal, toplumsal, evrensel düzeydeki kazançları ve kayıpları aynı eksen üzerinde ele alan bir ekosistem inşa ediyor. Toplumumuzun geçmişten bugüne getirdiği kültürel ve manevi değerlerle beslenerek, ortak bir iş ahlakı ve işletme modeli oluşturulmasının önünü açıyor."

"İş dünyasının aradığı meslek erbabı gençler yetiştirilmesine destek olmayı arzu ediyoruz"

Başkan Asmalı konuşmasında MÜSİAD olarak İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitime Destek Platformu ile imzalanan iş birliği protokolünü önemsediklerini belirterek, "Gençlerimizin ahilik kültürü içerisinde, milli bir anlayış ile yetişmesine katkı sağlamayı ve iş dünyasının aradığı meslek erbabı ahlaklı gençler yetiştirilmesine destek olmayı arzu ediyoruz" dedi.

Başkan Asmalı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesleki eğitimde yapılan değişiklikler sonucunda işveren ve çalışanların lehine düzenlemelere imza atıldı. Yapılan değişikliklerle işverenin yükünü devlet aldı. Böylece devletimiz 1-2 milyar TL’lik bir yükü, işverenin üzerinden almış oldu. Türkiye’de 256 OSB bulunuyor. Bu OSB’lerin 87’sinde mesleki eğitim merkezi bulunuyordu. 2021 sonunda ise tüm OSB’lerde mesleki eğitim merkezleri kuruldu. Eğer bir işletmede usta öğretici varsa, o işletme 40 çırak alabilecek. Önümüzdeki yıllarda usta-çırak ilişkisini güçlendiren yatırımlarla Türkiye ekonomisinde çok daha büyük bir katma değer inşa edilecek. Mayıs 2022’de mesleki eğitim merkezlerinde okuyan öğrenci sayısının ise 500 bine ulaşması öngörülüyor. Bu düzenlemelerin ardından farklı sektörlerde istihdam edilen çırak sayısının da hızla katlandığını göreceğiz. MÜSİAD’ın İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Eğitime Destek Platformu ile Ahilik Kültürü ile Millî Üretim Hareketi İş Birliği Protokolü imzalamış olması da bu bakış açısının farklı bir yansıması. İş piyasasının ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan protokol, gereksinim duyulan nitelikli insan gücü oluşturulmasına ilişkin teknoloji, donanım, insan kaynağı, Ar-Ge, üretim vb. odaklı konular ve ahilik kültürü ile ilgili çalışmaların çok boyutlu gündeme alınarak değerlendirilmesini sağlayacak. Protokolün kapsamı ise okullarda verilen eğitim-öğretim programlarının ahilik kültürünü kapsayacak şekilde yenilenmesi, ahilik kültürünün ders içeriği olarak sunulması için müfredat hazırlanması ve bu eğitim için gerekli materyallerin hazırlanarak bakanlığa sunulması olarak belirlendi. İmzalanan protokol kapsamında, okullarda öğretmen ve öğrencilere ahilik kültürünün tanıtılmasına yönelik eğitimler düzenlenecek. Gençlerimizin ahilik kültürü içerisinde, milli bir anlayış ile yetişmesine katkı sağlamayı ve iş dünyasının aradığı meslek erbabı ahlaklı gençler yetiştirilmesine destek olmayı arzu ediyoruz."

"Ahilik kültürü ile donatılan eğitim süreci başlı başına büyük bir kazanım olacak"

Programda söz alan İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Ahilik kültürü ile donatılan eğitim süreçlerinin başlı başına büyük bir kazanım olacağını işaret ederek, "Bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda, sektörle bütünleştireceğimiz yeni bir bakış açısı ile mesleki eğitimde yeni bir vizyon orataya koyan bütünleşik bir yapıyla, birlikte çalıştığımız okullarımızla topyekün bir değişim amaçlıyoruz. Mevcut protokol kapsımında mesleki eğitimde hedeflediğimiz yeni hamleleri gerçekleştirebilmek ve gençliğimizin ahilik kültüründe değerleri benimseyerek çok yönlü iş ahlakı ve aile yaşamıyla yeni bir modele katkı sağlayabileceğimizi var saydık. Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar güçlü yarınlarımız açısından çok önemli. Ahilik kültürünü içine alan çerçeve öğretim programların güncellenmesi ve eğitim materyallerinin hazırlanması sürecinin çıktıları hakikaten başlı başına büyük bir kazanım olacak" değerlendirmesinde bulundu. 

Etkinlik kapsamında kurumlar arası çalışmaların önemine dikkat çeken Eğitime Destek Platformu İstanbul Şube Başkanı Seçkin Turan ise, "Ahilik kültürü ile şekillendirilmiş, müfredat hazırlama çalışmalarının gerçekleştirilmesi, eğitim içeriklerinin hazırlanması, staj imkânlarının oluşturulması önemli. Protokolün sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmeye ve teknik eğitime yönelik yapılacak olan mesleki faaliyet ve projelere katkısı büyük olacaktır" ifadelerini kullandı.