SAMEKS 2022 MART AYI VERİLERİ AÇIKLANDI

2022 yılı Mart ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 0,8 puan artarak 54,3 değerine yükselmiştir.

Endekste gözlenen bu ivme artışında önceki aya göre 1,8 puan artış kaydederek 54,8 değerine yükselen hizmet sektörü endeksi belirleyici rol oynarken; sanayi sektörü endeksi ise 1,8 puanlık azalışla 52,1 değerine gerilemiş, buna karşın 50 referans değeri üzerindeki seyrini sürdürmüştür. Bu dönemde hizmet sektörüne ilişkin iş hacmi, girdi alımlarındaki güçlü seyrin sürmesiyle 5 aylık aradan sonra referans değerin üzerine yükselerek olumlu bir görüntü sunarken; sanayi sektöründe ise yeni siparişler ve girdi alımlarının artış hızı önceki aya göre gerilemiş ve böylece üretim alt endeksi negatif görünüm arz etmiştir. Söz konusu gelişmeler neticesinde 54,3 seviyesinde gerçekleşen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi; pozitif görünümünü bu dönemde de sürdürmüş ve Mart ayına ilişkin ekonomik aktivitenin canlılığa işaret etmiştir.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, 2022 yılı Mart ayında, bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak 52,1 seviyesine gerilemiştir. Bu dönemde yeni siparişlerin önceki aya göre 3,8 puan azalarak 50,1 seviyesine gerilemesi, sektör genelindeki ivme kaybında belirleyici rol oynamıştır. Yeni siparişlerdeki ivme kaybının etkisiyle önceki aya göre 5,6 puan azalan üretim alt endeksi, 44,8 puana gerileyerek negatif bir görünüm sunmuştur. Önceki aya göre 7,9 puan birden azalan girdi alımları, söz konusu ivme kaybına karşın 66,1 puanla güçlü seyrini bu dönemde de sürdürmüştür. Mart ayında nihai mal stoku alt endeksi önceki aya göre 3,1 puan artarak 49,0 puan seviyesine yükselirken, tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi ise 3,7 puan artışla 58,7’lik seviyesiyle olumlu görünümünü sürdürmüştür. Sektöre ilişkin istihdam alt endeksi ise bu dönemde gözlenen üretim kaybına paralel olarak 2,5 puan azalmış ve 48,3 seviyesine gerilemiştir. Böylece Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi önceki aya göre 1,8 puan azalarak 52,1 puana gerilemiş, buna karşın 50 referans değerinin üzerindeki seyrini sürdürmüştür.

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, 2022 Mart ayında önceki aya göre 1,8 puan artarak 54,8 seviyesine yükselmiştir. Bu dönemde sektöre ilişkin girdi alımları 0,6 puan artış kaydederek 72,3 seviyesine yükselmiş ve güçlü seyrini bu dönemde de sürdürmüştür. Mart ayında hizmet sektöründe iş hacmi alt endeksi önceki aya göre 6,1 puan artarak 50,1 seviyesine yükselmiş ve 4 aylık aradan sonra yeniden artış eğilimine girmiştir. İş hacmindeki olumlu görünüme paralel olarak istihdam alt endeksi önceki aya göre 3,4 puan artış kaydetmiş ve 52,3’lük seviyesiyle sektör genelinde emek talebinin toparlandığına işaret etmiştir. Nihai mal stoku alt endeksi önceki aya göre 1,5 puan artış kaydetmesine karşın 47,7 puanda kalırken, tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi ise 0,3 puanlık artışla 52,4 seviyesine yükselmiş ve olumlu görünümünü sürdürmüştür. Söz konusu gelişmeler neticesinde 1,8 puanlık artışla 54,8 seviyesine yükselen Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, Ocak ayında başlayan olumlu görünümünü bu dönemde de sürdürmüştür.

YORUM:

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, Ocak ve Şubat aylarından sonra Mart ayında da artışını sürdürerek yılın ilk çeyreğine yönelik büyüme oranları için pozitif sinyaller vermiştir. En son geçtiğimiz yılın Ekim ayında artış kaydeden hizmet sektörüne ilişkin iş hacminin bu dönemde yeniden 50 referans değerinin üzerinde gerçekleşmesi olumlu bir gelişme olarak dikkat çekerken, sanayi sektörü ise önceki aya göre ivme kaybetmiş olmasına karşın artışını sürdürmüştür. Böylece SAMEKS, 52,8 puanlık ortalamasıyla ilk çeyrekte ekonomik aktivitenin canlı görünümüne işaret etmiştir.

SAMEKS 2022 MART AYI VERİLERİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN