SAMEKS 2022 NİSAN AYI VERİLERİ AÇIKLANDI

2022 yılı Nisan ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 53,7 değerine gerilemiştir.

Endekste gözlenen bu ivme kaybında önceki aya göre 1,8 puan azalış kaydederek 53,0 değerine gerileyen hizmet sektörü endeksi belirleyici rol oynarken; sanayi sektörü endeksi ise önceki aya göre 2,1 puanlık artışla 54,2 değerine yükselmiş ve son 5 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bu dönemde hizmet sektörüne ilişkin girdi alımları güçlü seyrini sürdürmüşse de iş hacminin 50,0 puana gerilemesiyle önceki aya göre nispi bir ivme kaybı gözlenmiştir. Sanayi sektöründe ise yeni siparişlerde gerçekleşen artışla birlikte önceki aya kıyasla gözle görünür bir üretim artışı kaydedilmiştir.

Söz konusu gelişmeler neticesinde 53,7 seviyesinde gerçekleşen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi; üst üste 4’üncü ayında da 50 referans değerinin üzerinde yer alarak, yılın ikinci çeyreğinde de ekonomik aktivitenin canlılığını sürdürdüğüne işaret etmiştir.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, 2022 yılı Nisan ayında, bir önceki aya göre 2,1 puan artarak 54,2 seviyesine yükselmiştir.

Bu dönemde yeni siparişlerin önceki aya göre 2,4 puan artarak 52,4 seviyesine yükselmesi, sektör genelinde gerçekleşen ivme artışında belirleyici rol oynamıştır.

Yeni siparişlerdeki ivme artışının etkisiyle önceki aya göre 7,7 puan birden artan üretim alt endeksi, 52,8 puana yükselerek pozitif bir görünüm sunmuştur.

Girdi alımları ise önceki aya göre 7,6 puan birden azalmasına karşın 58,3 puanla referans değer üzerindeki seyrini Nisan ayında da sürdürmüştür.

Satın alımlardaki ivme kaybına karşın üretimde artış kaydedilmesi nihai mal stokunun azalmasına neden olmuş ve söz konusu alt endeks önceki aya göre 0,6 puan gerileyerek 49,8 seviyesinde gerçekleşirken; 57,7 seviyesinde gerçekleşen tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi ise firmaların mal ve hizmet tedariki süreçlerinin olumlu görünümüne işaret etmiştir.

Sektör genelinde gözlenen üretim artışı emek talebine olumlu yansımış ve istihdam alt endeksi önceki aya göre 4,2 puan artarak 52,6 seviyesine yükselmiştir.

Böylece 50 referans değeri üzerindeki seyrini üst üste 9’uncu ayına taşıyan Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, 54,2 puanla son 5 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, 2022 Nisan ayında önceki aya göre 1,8 puan azalarak 53,0 seviyesine gerilemiştir.

Bu dönemde sektöre ilişkin girdi alımları 0,8 puanlık azalışla 71,5 seviyesine gerilemiş ve nispi ivme kaybına karşın güçlü seyrini bu dönemde de sürdürmüştür.

Girdi alımlarındaki ivme kayına paralel olarak, önceki aya göre 0,3 puan azalan iş hacmi alt endeksi 50,0 seviyesine gerilemiş ve hizmet sektörüne ilişkin durağan bir görüntü sunmuştur.

Söz konusu durağan görüntü emek talebine de olumsuz yansımış ve istihdam alt endeksi önceki aya göre 4,4 puan azalarak 47,7 seviyesine gerilemiştir.

Nisan ayında nihai mal stoku alt endeksi önceki aya göre 3,4 puan azalarak 44,3 puana gerilerken, tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi de 3,2 puanlık azalışla 49,2 seviyesinde gerçekleşmiş ve bu dönemde firmaların mal ve hizmet tedariki süreçlerinde aksaklıklar yaşandığına işaret etmiştir.

Söz konusu gelişmeler neticesinde 53,0 seviyesine gerileyen Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi referans değer üzerindeki olumlu seyrine devam etmiş, bununla birlikte endeksin artış hızının önceki aya göre azaldığını göstermiştir.

YORUM:

Yılın ilk çeyreği boyunca artış kaydederek bu dönemi 52,9 puan ortalamasıyla geride bırakan SAMEKS Bileşik Endeksi, Nisan ayına ilişkin 53,7 puanlık seviyesiyle yılın ikinci çeyreğine pozitif bir başlangıç yapmıştır. Bu dönemde son 5 ayın en yüksek seviyesine ulaşan Sanayi Sektörü Endeksi imalatta çarkların hızlanarak dönmeye devam ettiğine işaret ederken, önceki aya göre ivme kaybetmiş olmasına karşın Hizmet Sektörü Endeksi de 50 referans değeri üzerindeki seyrini sürdürmüş ve ekonomik aktivitenin olumu görüntüsünü teyit etmiştir.

SAMEKS NİSAN 2022 VERİLERİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.