İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ VE MÜSİAD İŞ BİRLİĞİ İLE MİNİ MBA EĞİTİM PROGRAMI BAŞLIYOR

MÜSİAD ve İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliği ile Mini MBA Eğitim Programı başlıyor. 8 farklı ders başlığında uygulamaya konulacak olan Mini MBA Programı, birçok uzman isim ve akademisyenden eğitim alma imkânı sunuyor. e-Devlet onaylı sertifika ile de desteklenecek olan Mini MBA Eğitim Programı, hibrit eğitim modeli olarak gerçekleşecek.

MÜSİAD Akademi çatısı altında, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin iş birliği ile İTİCÜ-MÜSİAD Mini MBA Eğitim Programı 14 Ocak 2023 tarihinde başlıyor. Alanında uzman akademisyenler tarafından verilecek eğitimlerle 8 farklı ders başlığını içinde barındıran program, bir işletmenin tüm fonksiyonlarını kapsayan alanlarda katılımcılar için yol haritaları oluşturmayı ve katılımcılara vizyoner bakış kazandırmayı hedefliyor.

Literatüre hâkim ve tecrübeli eğitmen kadrosuyla, iş dünyasında aktif olan profesyonel ve tüm iş insanlarını kapsayan Mini MBA Eğitim Programı, 4 haftalık süre ve 36 saat olarak gerçekleşecek. Hibrit eğitim modeliyle hem online hem yüz yüze eğitim fırsatı tanıyan programın detayları aşağıda belirtilmiştir. Program için son başvuru tarihi 06 Ocak 2023.

Program Hakkında
İş dünyasını temsil eden kurum yöneticilerinin alanlarında yetkin olmaları ve bu yetkinliklerini dönem şartlarına uygun olarak sürdürülebilir kılmaları, bir ülkeyi ekonomik anlamda güçlü hâle getirmenin en önemli enstrümanlarından biridir. Bu durum, yönetim kadrolarının vizyoner bakış açısına sahip olmaları, iş dünyasındaki uygulamaları yakından takip etmeleri ve pazar stratejilerini kapsamlı bir şekilde gözlemleyebilmeleri ile doğru orantılıdır.
Bu anlayış doğrultusunda hazırlanan Mini MBA Programı, yöneticilerin bilmesi gereken temel alanlara ve pazar alanlarına yönelik bilgiler paylaşılırken, katılımcıların bu anlamda strateji geliştirmeleri, gerekli bilgi donanımına sahip olmaları ve yurt dışı ve yurt içi pazar yerleri ile global bir ağ kurabilmeleri yönünde önemli katkılar sunmaktadır. Ayrıca program, akademi ve iş dünyası profesyonellerinden oluşan kadrosu ile sektörel tecrübeleri, işletme yönetimine yönelik ulusal ve uluslararası iş deneyimlerini ve başarı hikâyelerini bizzat deneyimleme fırsatı sağlamaktadır.
Program, geleneksel Mini MBA Programlarından farklı olarak; sunduğu içerik ile katılımcıların ve kurumların işletme yüksek lisans programı içeriğine daha hızlı uyum sağlama ve avantaj elde etmeleri konusunda destek olmaktadır.

Program Amacı
Mini MBA Programı; bir işletmenin tüm fonksiyonlarını kapsayan alanlarda katılımcılar için yol haritaları oluşturmayı ve katılımcılara vizyoner bakış kazandırmayı hedeflemektedir.

Hedef Kitle
İş dünyasında aktif olan profesyoneller ile konuya ilgisi olan tüm iş insanları.

Eğitim İçeriği
Program, istenilen modül temel alınarak; 6 konu başlığından oluşturulabilmektedir. Bunlar;

 • Aile Şirketleri ve Kurumsal Yönetim,

 • Dış Ticaret,

 • Stratejik Marka Yönetimi ve Dijital Pazarlama,

 • Stratejik Yönetim,

 • Temel Ekonomi ve Yeni Yaklaşımlar,

 • Sermaye Piyasaları ve Finansal Yönetim, başlıklarıdır.


Eğitim Şekli, Süresi ve Yeri
Hibrit olarak uygulanacak derslerimiz, 36 saat/4 hafta süreyle gerçekleştirilecektir. Dersler MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleşecektir. (MÜSİAD Genel Merkez adresi için tıklayınız.)

Ücret
5.000₺ (Toplam program KDV dâhil fiyat)

Eğitimin Uygulanışı

 • Modüller, adaylarımızın istedikleri alanlarda literatüre hâkim ve tecrübeli eğitmen kadrosu tarafından verilecektir.

 • Eğitim programı İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından, hibrit formatta gerçekleştirilecektir.

 • Eğitim programına %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

 • Eğitim sonunda katılımcılara “e-Devlet onaylı sertifika” verilecektir.

 • Eğitmenlerde değişiklik hakkı, iş birliği gerçekleştirilen kurum ile mutabık kalınarak, Ticaret-Sem de saklıdır.

 • Katılımcı kayıtları MÜSİAD tarafından toplanacak olup, katılımcı bilgileri Ticaret-Sem ile paylaşılacaktır.


Kayıt için:
Mustafa Halil Aydın | MÜSİAD Ekonomik, Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Uzmanı
T: 0212 395 3422
mustafa.aydin@musiad.org.tr 

DERS BAŞLIĞI

SAAT

ÖĞRETİM

TARİH

Türkiye ve Dünya Ekonomisine Bakış /

Temel Ekonomi ve Yeni Yaklaşımlar

5

Doç. Dr. Yunus Özcan

14.01.2023/10:00-12:00 & 13:00-16:00 (yüzyüze)

Stratejik Yönetim

3

Prof. Dr. Murat Kasımoğlu

17.01.2023/18:00-21:00 (online)

Dış Ticaret Yönetimi

4

Doç. Dr. Mustafa Emre Civelek

19.01.2022/18:00-21:00 (online)

Sermaye Piyasaları ve Finansal Yönetim

6

Doç. Dr. Murat Turgut

21.01.2023/10:00-13:00 & 14:00-17:00 (yüzyüze)

Aile Şirketleri ve Kurumsal Yönetim

3

Dr. Öğr. Üyesi Aylin Gözen

24.01.2023/18:00-21:00 (online)

Stratejik Marka Yönetimi ve Uluslararası Pazarlama

6

Prof. Dr. Figen Yıldırım

28.01.2023/10:00-13:00 & 14:00-17:00 (yüzyüze)

Dijital Pazarlama Yönetimi-Temel Kavramlar

3

Doç. Dr. Adnan Veysel Ertemel

31.01.2023/18:00-21:00 (online)

İşletmelerde Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Denetim

6

Doç. Dr. Gencay Karakaya

04.02.2023/10:00-13:00 & 14:00-17:00 (yüzyüze)