MÜSİAD VE İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİ İLE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞLIYOR

MÜSİAD ve İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliği ile Yüksek Lisans programları gerçekleştirilecek. 4 alanda gerçekleştirilmesi planlanan programlar birçok uzman isim ve akademisyenden eğitim alma imkânı sunuyor. Tezsiz Yüksek Lisans programlarının 3 tanesi online, 1 tanesi ise yüz yüze gerçekleştirilecek.

Eğitim Detayları:

•             Program kontenjanı sınırlı olup başvuru tarihi önceliklidir.

•             Uzaktan tezsiz yüksek lisans programları için kontenjan 40, örgün öğretim programları için 30 kişi ile sınırlıdır.

•             Yeterli sayıda öğrenci başvurusu alınmaması durumunda program açılmayacaktır.

•             Tezsiz yüksek programlardan mezun olabilmek için 2 dönem boyunca toplam 10 dersten başarılı olup bitirme projesi yazılması gerekmektedir.

•             4 yıllık bir yükseköğrenim kurumundan mezun adaylar; lisans not ortalaması dikkate alınarak programa kabul edilirler. Tezsiz Yüksek Lisans Programında ALES puanı istenmemektedir.

 

Programlar:

Uluslararası İşletme Yüksek Lisans Programı Tezsiz Örgün Eğitim

Uluslararası İşletme Yüksek Lisans Programı, çağdaş yönetim anlayışı ile uluslararası işletmelerin değişen beklentilerini dikkate alarak ulusal ve küresel bilgiler sağlamaya, yönetim becerileri kazandırmaya odaklıdır. Programda öğrenilen bilgiler ve kazanılan beceriler doğrultusunda vizyoner, proaktif, ulusal ve küresel girişimciler, yöneticiler ve liderler eğitim almaktadır.

Uluslararası İşletme Tezsiz Yüksek lisans programı 2 dönem boyunca toplam 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır. Küresel İşletme Yönetimi, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları, Uluslararası Pazarlama, Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi, Bilimsel Araştırma ve Etik 5 zorunlu dersler yanında seçmeli havuzundan 5 ders seçilecektir. Öğrenciler 1 dönem boyunca 5 dersten sorumlu olacaktır.

İşletme Yüksek Lisans Programı Tezsiz Uzaktan Eğitim

İşletme Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerin İşletme alanındaki bilgilerle ve becerilerle uygulamalı olarak donatılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Programda yönetim, pazarlama ve üretim alanlarındaki zorunlu derslerin yanı sıra yönetim, pazarlama, finans ve insan kaynakları ve teknoloji yönetimi alanında seçmeli dersler de bulunmaktadır.

Program, üniversitemizin alanında uzman ve tecrübeli akademik kadrosuyla, öğrencilerin teorik yaklaşımları, örnek olayları ve uygulamaları öğrenmelerini sağlar. Öğrenciler, küresel bakış açısı ile bilimsel çalışmaları ve gelişmeleri takip edebilirler. Ayrıca, bilimsel araştırma sürecini izleyerek, işletmelerin problemlerini çözebilmek için veri toplamayı, analiz etmeyi ve yorumlamayı öğrenirler.

İşletme(Uzaktan Eğitim) Tezsiz yüksek lisans programları 2 dönem boyunca toplam 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır. Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları, Yönetim ve Organizasyon, Üretim ve Operasyon Yönetimi, Stratejik Pazarlama Yönetimi, Örgüt ve İnsan Davranışı, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 6 zorunlu dersler yanında seçmeli havuzundan 4 ders seçilecektir. Öğrenciler 1 dönem boyunca 5 dersten sorumlu olacaktır.

Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı Tezsiz Uzaktan Eğitim

Reel sektörde, kamuda ve bürokraside görev almakta olan insan kaynaklarının bilgi birikimlerine akademik bir formasyon kazandırmak en temel amaçlarındandır. Bilgilerini aynı alanda arttırmak ve sektörel bazda sanayi toplumunun gereklerini yerine getirmek üzere bilgi toplumunun fütüristik yaklaşımları ile vizyonlarını genişletmek, kendi kariyer planlarında bir yol haritası oluşturmayı amaçlamıştır.

Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz yüksek lisans programları 2 dönem boyunca toplam 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır. Sanayi Politikaları, Teknoloji, AR&GE ve İnovasyon Yönetimi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 zorunlu dersler yanında seçmeli havuzundan 7 ders seçilecektir. Öğrenciler 1 dönem boyunca 5 dersten sorumlu olacaktır.

Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Programı Tezsiz Uzaktan Eğitim

Uluslararası Ticaret Uzaktan Eğitim programının esas gayesi uluslararası ticaret ve işletmeciliğin gerektirdiği temel ve teknik bilgileri aktarmaktır. Uluslararası ticaretin ulusal ve uluslararası düzlemde değişen ve gelişen dinamiklerini uluslararası ticaretin kuram ve birikimleri paralelinde çözümleyebilme, akademik bilgiyi uyarlayabilme, uluslararası ticari ilişkilerin çok yönlü, çok kültürlü ortamı ve bunun firmalara getirdiği olası politik ve ticari riskler karşısında ulusal, bölgesel ve küresel şartlara uygun yönetimsel ve finansal çözümlemelere ulaşabilme konularında en güncel bilgi, yetenek ve yetkinliklerle donatmaktır.

Uluslararası Ticaret Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek lisans programı 2 dönem boyunca toplam 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır. Uluslararası Pazarlama, İhracat ve İthalat Yönetimi, Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi, Uluslararası Ticaret Politikaları, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 5 zorunlu dersler yanında seçmeli havuzundan 5 ders seçilecektir. Öğrenciler 1 dönem boyunca 5 dersten sorumlu olacaktır.

 

Eğitim Detayları:

•             Program kontenjanı sınırlı olup başvuru tarihi önceliklidir.

•             Uzaktan tezsiz yüksek lisans programları için kontenjan 40, örgün öğretim programları için 30 kişi ile sınırlıdır.

•             Yeterli sayıda öğrenci başvurusu alınmaması durumunda program açılmayacaktır.

•             Tezsiz yüksek programlardan mezun olabilmek için 2 dönem boyunca toplam 10 dersten başarılı olup bitirme projesi yazılması gerekmektedir.

•             4 yıllık bir yükseköğrenim kurumundan mezun adaylar; lisans not ortalaması dikkate alınarak programa kabul edilirler. Tezsiz Yüksek Lisans Programında ALES puanı istenmemektedir.

Eğitim Ücretleri

Online Program Ücreti: 17.800₺
Örgün Eğitim Program Ücreti: 21.000₺

(Albaraka Türk kartlılara özel 8 taksit imkânı bulunmaktadır.)

SON BAŞVURU TARİHİ: 1 ŞUBAT 2023


ÖN BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Programların içerikleri ve müfredat ile ilgili ayrıntılı bilgiyi ticaret.edu.tr den ulaşabilirsiniz.

Bilgi için:
Mustafa Halil Aydın | Ekonomik, Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Uzmanı
T: 0212 395 34 22 | mustafa.aydin@musiad.org.tr