YEŞİL EKONOMİ ÇALIŞMA GRUBU İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

MÜSİAD Sektör Kurulları ve Fuar Forum Komisyonu Başkanlığında, MÜSİAD Yeşil Ekonomi Çalışma Grubu oluşturuldu. AB'nin mevcut emisyonunu azaltma planı dahilinde, 2030 yılına kadar yüzde 55 emisyon azaltımı yapma hedefiyle ilgili Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı esas alan çalışma grubu, ihracat yapan MÜSİAD üyelerine bilgilendirme ve dönüşüm gibi konularda danışmanlık yapacak.

AB'ye ihracat yapan MÜSİAD üyelerinin, yeni teşvik ve vergilendirme uygulamalarıyla doğrudan etkileneceği Yeşil Mutabakat Eylem Planı çalışması ile alakalı olarak üyeleri bilgilendirmek, yönlendirmek ve hazırlık yapabilmelerini sağlamak amacıyla MÜSİAD çatısı altında oluşturulan Yeşil Ekonomi Çalışma Grubu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Sektör Kurulları ve Fuar Forum Komisyonu Başkan Yardımcısı Altuğ Karataş ve Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Karaca başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştiren çalışma grubu, 2025 yılından itibaren uygulamaya geçecek olan Yeşil Mutabakat ile uyumlu bir planlama ve organizasyon yapısı oluşturmak üzere çalışmalarına başladı.

Sektör Kurulları birimindeki 16 sektörden de birer temsilcinin bulunduğu çalışma grubunda, Yeşil Mutabakat'ın her bir sektöre olan olası etkileri araştırılarak, bu anlamda tedbir, önlem ve fırsatlar ile bir yol haritası çizilecek. Ayrıca çeşitli etkinlik, bilgilendirme ve farkındalık faaliyeti yürütülerek, uluslararası etkinliklere MÜSİAD'ın katılımının sağlanılması hedefleniyor.