YERLİ YAZILIM VE SİBER GÜÇ TÜRKİYE ÇALIŞTAY RAPORU YAYIMLANDI

MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu tarafından düzenlenen Yerli Yazılım ve Siber Güç Türkiye Çalıştayı’nın raporu yayımlandı.      

Yerli Yazılım ve Siber Güç Türkiye Çalıştayı, Türkiye'nin dijital dönüşümüne yön vermek, yerli yazılımların üretimini artırmak, teknolojideki dışa bağımlılığımızı azaltmak, dijital dönüşüm sürecindeki önemli adımları tartışmak ve Türkiye'nin teknolojik geleceğine şekil vermek amacıyla MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu tarafından 30 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'da düzenlenmiştir. Çalıştay; özel sektör, kamu kurumu, üniversite, teknopark, medya ve çeşitli STK’lardan 150 katılımcı ile düzenlenmiştir. Düzenlenen çalıştay sonrası elde edilen çıktılar bir rapor hâline dönüştürüldü ve kamuoyu ile paylaşıldı. Türkiye'nin yazılım yolunda yerli ve millî stratejileri uygulamasının adımlarını taşıyan raporda, Yerli Yazılım Ürünleştirme Stratejileri, Kamu ve Özel Sektör İş Birliği, Açık Kaynak Kod ve Standartlar, Dijital Dönüşüm Stratejileri, Siber Güvenlik Stratejileri ve Eylem Planları başlıkları bulunuyor.

Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözümler olarak her konunun üç ana başlıkta incelendiği raporda, hem sorunlar hem de bu sorunlara dair çözümler tartışılıyor.

Raporun genel değerlendirmesi ise şu şekilde:

"Yerli yazılım ürünlerinin envanterinin çıkartılması, rekabet öncesi iş birliği imkânlarının geliştirilmesi, hazırlanan yerli ürün envanterinin yurt dışı temsilciliklere sunulması ele alınmıştır. Tüm komisyonlarda nitelikli personel eksikliği, ürünleşme problemleri, yurt dışı pazarda markalaşma sorunları ön plana çıkmıştır. Standardizayon problemleri, regülasyonlardaki belirsizlikler, kamudan beklenen öncü rolün görülmemesi problemleri de tanımlanmıştır. Nitelikli personel ihtiyacına yönelik personel belgelendirme, eğitim uygulamaları ve staj programları ön plana çıkan konulardandır. Katılımcılar belirlenen problemlerin çözümüne yönelik özel sektör. kamu ve üniversiteleri kapsayan kapsamlı çözüm önerileri getirmişlerdir. Gerçekleştirilen tartışmalar neticesinde ortaya çıkan mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri kapsamlı bir şekilde çalıştay sonuç raporu ile yayınlanacak, üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, STK'lar ve tüm çalıştay katılımcılarına dağıtımı sağlanacaktır. Çalıştay sonuçlarının takip edilmesine yönelik mekanizmalar kurularak ilgili kurum ve kuruluşlara beklentiler aktarılacak ve atılan adımlar takip edilecektir. Çalıştay çerçevesinde ele alınan sorun ve çözümlerin geliştirilmesine yönelik panel, etkinlik ve devam çalıştayları ile Türkiye’nin dijital dönüşümünün sağlıklı bir zeminde yürütülmesi, yerli yazılım ve siber güvenlik ürünlerinin geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaşması desteklenecektir."RAPORA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ