MÜSİAD TİCARET OFİSİ, BİLGİNİN TİCARİLEŞMESİ VE DİJİTALLEŞME ALT KOMİSYONU TARAFINDAN YENİ E-BÜLTEN

MÜSİAD Ticaret Ofisi'nin alt komisyonu Bilginin Ticarileşmesi ve Dijitalleşme tarafından hazırlanan e-bülten, iş dünyası için kaynaklar sunuyor. Her 15 günde bir güncellenen bu e-bülten, işletmelere yönelik çeşitli hibeler, teşvikler ve güncel mevzuat düzenlemeleri hakkında bilgi veriyor. Güncel gelişmeleri takip etmek için e-bülteni inceleyebilirsiniz. E-bülten'e ulaşmak için linke tıklayabilirsiniz: https://www.musiad.org.tr/icerik/duyurular/MTO/MTO_130524/MTO_E-Bulten_130524.html