MÜSİAD TİCARET OFİSİ BURSA'DA 3T TOPLANTISI VE ÜYE ZİYARETLERİ PROGRAMI DÜZENLEDİ

MÜSİAD Ticaret Ofisi (MTO) 1. Bölge Bursa 3T (tanı-tanıştır-ticaret yap) Networking toplantısı, MTO Başkanı Faruk Güzeldere, Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, Genel Merkez, Yalova, Balıkesir, Bandırma, Çanakkale, Eskişehir, Düzce ve Tekirdağ şube başkan ve üyelerinin katılımıyla Bursa şube ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 100 üyenin katıldığı programda, üyeler arası tanışma ve ikili görüşmeler yapıldı, işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Şeker Fırın firmasında başlayan gün sırasıyla Bargello, Gülbebe Çocuk giyim, Furkan Ofset, Oktay Holding, Kayra Yemek ve Extrem Park ziyaretleri ile devam etmiştir. Üyelere  yapılan firma ziyaretlerinin ardından üyeler arasında iletişimi artırmak maksadıyla 3T Networking toplantısına geçilmiştir.

Protokol konuşmaları sırasında MÜSİAD Ticaret Ofisi Başkanı Faruk Güzeldere “MTO’nun kurulma sebebi bugün burada olma sebebimiz de olan siz değerli üyelerimizin arasında tanışma ve iş yapma fırsatlarını geliştirmek vardır. Bu doğrultuda ondördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Burada gerçekleştireceğiniz bir dakikalık tanışmaların ortak iş yapma alışkanlıklarımıza etki etmeyeceği malumunuzdur. Sizlerden ricamız bu toplantının çıktısı olarak yeni tanıştığınız iş insanlarına firma ziyaretleri gerçekleştirmeniz ve bu tanışıklığı mümkün mertebe ticarete dökebilmenizdir.” dedi. Ardından sözü alan Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak ise “Öncelikle bugün bizi kırmayarak buraya gelen Yalova, Balıkesir, Bandırma, Çanakkale, Eskişehir, Düzce ve Tekirdağ şube başkan ve üyelerine, Bursa MÜSİAD şube üyelerine çok teşekkür ediyorum. Toplantımızın aramızda ki tanışıklığı artırmasını ve ortak iş yapma kültürümüzün gelişmesini diliyorum” demiştir. Karz- Hasen adına sunumlarını gerçekleştiren Nihat Alpay ise 'Güzel borç' anlamına gelen kadim Anadolu geleneği Karz-ı Hasen’i sürdürmeye ve gelecek nesillere aktarmaya yönelik hayata geçirdiğimiz projemiz, köklerimize ve değerlerimize sıkı sıkıya bağlılığımızın bir nişanesidir. Karz-ı Hasen Sandığı projesiyle, üyelerimize ve üyelerimizin ailelerine yönelik sürdürülebilir ve tam manasıyla faydalı bir yardımlaşma hareketini mümkün kılıyoruz.” dedi.

Ardından MÜSİAD Ticaret Ofisinin 1. ve 2. Bölgeden sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüten Serkan Ülkü’nün sunumlarıyla 3T Networking toplantısı başlamıştır. Toplantı sırasında tüm katılımcılar bir dakikalık sunum yöntemiyle kendilerini ve firmalarını tanıtmış, referanslarından bahsetmiş ve nokta atışı hedeflerini belirtmişlerdir. Toplantı sırasında MTO Başkan yardımcısı Serkan Ülkü ilgili alanlarda iş yapan üyeleri birbirine yönlendirmiştir. Toplantı toplu fotoğraf çekiminin ardından son bulmuştur.