MÜSİAD KİMYA, METAL VE MADEN SEKTÖR KURULU’NDAN MADENCILIK ALANINDA ÖNEMLI TOPLANTI

MÜSİAD Kimya, Metal ve Maden Sektör Kurulu, Türkiye'nin madencilik alanındaki potansiyelini ve sorunlarını değerlendirmek üzere önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) Rektör Yardımcısı ve Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa KUMRAL ile İTÜ Maden Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hakan TUNÇDEMİR katıldı. Toplantının ev sahipliğini ise Kimya, Metal ve Maden Sektör Kurulu Başkanı Muhittin CAN, Sektör Kurulu Maden Çalışma Grubu ve Başkan Yardımcısı Emrullah YEDİKARDEŞ ve kurul üyeleri üstlendi.

Toplantının ana gündem maddesi, Türkiye'nin madencilik sektörünün mevcut durumu, karşılaşılan zorluklar ve geleceğe yönelik stratejilerin belirlenmesi oldu. Prof. Dr. Mustafa Kumral ve Doç. Dr. Hakan TUNÇDEMİR, madencilik alanındaki son gelişmeleri ve akademik perspektiflerini paylaşarak, sektörün daha sürdürülebilir ve verimli hale getirilmesi için önerilerde bulundular.

Akademik ve Sektörel İşbirliğinin Önemi

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Mustafa Kumral, Türkiye'nin zengin maden kaynaklarına sahip olduğunu vurgulayarak, bu kaynakların etkin ve çevreye duyarlı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Kumral, "Madencilik sektörü, ülkemizin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ancak bu potansiyeli tam anlamıyla kullanabilmek için akademi ve sektör arasındaki iş birliğini güçlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Doç. Dr. Hakan TUNÇDEMİR ise, madencilikte dijital dönüşüm ve yenilikçi teknolojilerin kullanımının önemine dikkat çekti. TUNÇDEMİR, "Yenilikçi teknolojiler ve dijital dönüşüm, madencilik sektöründe verimliliği artırırken, aynı zamanda iş güvenliğini de sağlamaktadır. Bu alandaki gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak, sektörün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Sektör Temsilcilerinin Görüşleri

MÜSİAD Kimya, Metal ve Maden Sektör Kurulu Başkanı Muhittin Can, sektörün mevcut durumunu ve karşılaşılan zorlukları dile getirdi. Can, "Madencilik sektörü, ekonomik ve çevresel zorluklarla karşı karşıya. Bu nedenle hem akademik dünyadan gelen bilgiler hem de sektör temsilcilerinin tecrübeleri, geleceğe yönelik stratejiler oluşturmak adına büyük bir değer taşımaktadır" dedi.

Geleceğe Yönelik Adımlar

Toplantı sonunda, madencilik sektöründe karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik ortak bir rapor hazırlanmasına karar verildi. Bu raporun, hem sektör temsilcileri hem de akademisyenlerin katkılarıyla şekilleneceği ve sektördeki yenilikçi yaklaşımları içereceği belirtildi. Ayrıca, MÜSİAD ve İTÜ arasında, madencilik alanında yapılacak araştırma ve projeler için daha yakın bir işbirliği kurulması planlandı.

Bu önemli toplantı, Türkiye'nin madencilik sektörünün geleceğine ışık tutacak adımların atılmasına vesile oldu. MÜSİAD, akademik dünyanın katkılarıyla, sektördeki sorunların çözümüne yönelik somut adımlar atarak, Türkiye'nin madencilik alanındaki potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.